Amsterdam Human Capital
Titel
Amsterdam Human Capital
ISBN
9789048505180
Uitvoering
eBook PDF
Aantal pagina's
400
Taal
Engels
Publicatiedatum
Afmetingen
16 x 24 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Contents - 6 FOREWORD - 10 1. INTRODUCTION - 12 1.1 The Emergence of the Regional City: Spatial Configuration and Institutional Dynamics - Sako Musterd and Willem Salet - 14 2. AMSTERDAM IN RETROSPECT - 30 2.1 Amsterdam as the “Compleat Citie”: A City Plan Read in Five Episodes - Geert Mak - 32 2.2 Between Civic Pride and Mass Society: Amsterdam in Retrospect - Michiel Wagenaar - 50 2.3 The Historical Roots of the Daily Urban System - Henk Schmal - 68 2.4 The Economic Restructuring of the Historic City Center - Pieter Terhorst and Jacques van de Ven - 86 3. THE CURRENT STATE: DILEMMAS AND PERSPECTIVES - 104 A. The Economic, Infrastructural and Environmental Dilemmas of Spatial Development - 106 3.1 The Randstad: The Creation of a Metropolitan Economy - Pieter Tordoir - 106 3.2 Transport and Land Use Concepts for the Emerging Urban Region - Luca Bertolini, Frank le Clercq and Loek Kapoen - 128 3.3 Utilities as Tools for Shaping the City: Waste Management and Power Supply - Maarten Wolsink - 144 3.4 Regional Greenbelts and the Problem of Institutional Fragmentation - Marijke van Schendelen - 164 B. The Social Dilemmas of Spatial Development - 182 3.5 Understanding Segregation in the Metropolitan Area of Amsterdam - Sako Musterd and Wim Ostendorf - 182 3.6 The Metropolitan Population: Origin and Mobility - Cees Cortie - 200 3.7 Amsterdam Human Capital: What about Children? - Lia Karsten - 218 3.8 Public Space and the Homeless in Amsterdam - Leon Deben - 230 C. The Political and Institutional Dilemmas of Spatial Development - 248 3.9 Voting in an Old and a New Town - Rinus Deurloo, Sjoerd de Vos and Herman van der Wusten - 248 3.10 Spatial Detachment and New Challenges of Metropolitan Governance - Willem Salet and Martin de Jong - 270 4. PROSPECTS OF URBANITY: NEW CULTURAL IDENTITIES? - 288 4.1 Landscapes of Power in Amsterdam? - Rob van Engelsdorp Gastelaars - 290 4.2 Mixed Embeddedness and Post-Industrial Opportunity Structures: Trajectories of Migrant Entrepreneurship in Amsterdam - Robert Kloosterman - 312 4.3 Identity and Legitimacy in the Amsterdam Region - Gertjan Dijkink and Virginie Mamadouh - 332 5. CONCLUDING CONSIDERATIONS - 358 5.1 Strategic Dilemmas Facing the Amsterdam Region - Sako Musterd and Willem Salet - 360 LIST OP COPYRIGHTS - 370 INDEX - 372

Sako Musterd, Willem Salet

Amsterdam Human Capital

De gebruikelijke vorm van westerse steden is drastisch aan het veranderen. Lange tijd was de stadskern het traditionele brandpunt van internationale contacten en dagelijkse activiteiten in de omgeving. Tegenwoordig is het stedelijke centrum aan het veranderen in een diffuus patroon van stedelijke kernen op een metropolitische schaal. De overgang is niet alleen een ruimtelijke aangelegenheid, maar is ook een reflectie van sociale, economische en culturele processen. De vraag is welke nieuwe identiteiten zich zullen ontwikkelen in een dergelijke veranderende historische voorwaarden van ruimte en plaats.
Dit boek is een eerste aanzet om de processen van stedelijke veranderingen op een integrale wijze in kaart te brengen. De nadruk ligt op de regio Amsterdam. Alle bijdragen zijn geschreven door senior onderzoekers van het Amsterdam studycentre for the Metropolitan Environment (AME). Het AME is een interdisciplinair onderzoeksinstituut van de Universiteit van Amsterdam.
Auteurs

Sako Musterd

[Sako Musterd](https://www.uva.nl/profiel/m/u/s.musterd/s.musterd.html) (Prof. dr.) is hoogleraar stadsgeografie. Zijn onderzoek is vooral gericht op geografische en sociale ongelijkheid in steden. Hij publiceerde o.a. over de invloed van de buurt op het leven van individuen. Hij was/is lid van de managing, editorial en advisory boards van toonaangevende internationale tijdschriften op zijn terrein: Urban Affairs Review, International Journal of Urban and Regional Research, Housing Studies, Urban Studies, Urban Geography, en GéoCarrefour. Recent beoordeelde hij tal van onderzoeksaanvragen in beoordelingspanels van de European Research Council.