Het opvoeden verleerd
Titel
Het opvoeden verleerd
Prijs
€ 7,99
ISBN
9789048511273
Uitvoering
eBook PDF (Adobe DRM)
Aantal pagina's
36
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
14.9 x 21 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Noten - 32 Literatuur - 34

Jo Hermanns

Het opvoeden verleerd

Er is een heftige maatschappelijke discussie gaande over de ‘jeugd van tegenwoordig’ en de opvoeding die deze krijgt. Problemen van kinderen worden steeds minder gezien als horend bij een (soms moeizaam) proces van opgroeien en opvoeden, en steeds meer als een signaal dat professionals moeten optreden en zo nodig ingrijpen. Zo ontstaat een toenemende ‘export’ van kinderen uit hun gewone leefsituatie naar professionele behandelcontexten. Ongeveer één op de zeven kinderen heeft op dit moment een indicatie voor speciale zorg, speciaal onderwijs of hulp in een justitieel kader. De verwachting is dat deze pedagogische professionals kinderen en/of ouders ‘repareren’, zodat het opgroeien en opvoeden daarna ongestoord kan verlopen. Deze ontwikkeling zal hier kritisch geëvalueerd worden door haar te plaatsten tegen de achtergrond van empirische kennis over opvoedingsprocessen en effectieve opvoedingsondersteuning. Tot slot zal beschreven worden welke implicaties deze analyse heeft voor de rol van de (opleiding van) beroepsbeoefenaren in het pedagogische werkveld.
Noot: om dit e-boek te openen heeft u Adobe Digital Editions nodig
Auteur

Jo Hermanns

Jo Hermanns (1948) is psycholoog en werkte vele jaren in de jeugdhulpverlening. Sinds 1991 is hij in deeltijd hoogleraar Algemene Pedagogiek aan de UvA, bijzonder lector ‘werken in een justitieel kader’ aan de Hogeschool Utrecht en zelfstandig beleidsadviseur op het terrein van het jeugdbeleid. De Kohnstamm leerstoel is ingesteld door de Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek die, opgericht in 1925 door Phillip Kohnstamm, zich beijvert om de kwaliteit van de pedagogische beroepen te bevorderen.