Naar een lerende economie
Titel
Naar een lerende economie
Subtitel
Investeren in het verdienmodel van Nederland
Prijs
€ 39,99
ISBN
9789048522903
Uitvoering
eBook PDF (Adobe DRM)
Aantal pagina's
440
Taal
Nederlands
Publicatiedatum

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Naar een lerende economie

Investeren in het verdienmodel van Nederland

In de afgelopen halve eeuw is de Nederlandse economie gestaag gegroeid. Het spreekt echter allerminst vanzelf dat die situatie voortduurt. De mondiale verhoudingen veranderen immers snel en dat biedt weliswaar nieuwe kansen, maar leidt er ook toe dat gevestigde posities permanent onder druk staan. De Nederlandse economie zal zich moeten voorbereiden op een wereld waarin landen nauwer met elkaar verweven raken en grondstoffen en geschikte arbeidskrachten schaarser worden. Ze zal ook moeten leren om in te spelen op het snelle en veelvormige karakter van hedendaagse innovatieprocessen. Op basis van meer dan tweehonderd gesprekken met deskundigen in Nederland, casestudies in een aantal landen waarbij met nog eens zeshonderd mensen van gedachten werd gewisseld, en een uitgebreide bestudering van de literatuur, formuleert de WRR een aantal aanbevelingen. De raad besteedt in het bijzonder aandacht aan de noodzaak van kenniscirculatie en het ontwikkelen van responsieve instituties.
Noot: om dit e-boek te openen heeft u Adobe Digital Editions nodig