Gelijke kansen in de stad
Titel
Gelijke kansen in de stad
ISBN
9789048550890
Uitvoering
eBook PDF
Aantal pagina's
216
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
1 Geert ten Dam, Voorwoord 2 Herman van de Werfhorst, Erna van Hest, Introductie 3 Louise Elffers, Het kopen van kansen: de inzet van schaduwonderwijs in de onderwijscompetitie 4 Xavier Moonen, Gelijke kansen voor mensen met een licht verstandelijke beperking in Amsterdam 5 Lisa Gaikhorst, Sara Geven & Jan Baan, Diverse leerlingen, diverse competenties, diverse verwachtingen? De rol van basisschoolleerkrachten in het creëren van kansengelijkheid 6 Ruben Fukkink, Kansen voor kinderen in de Amsterdamse kinderopvang 7 Folkert Kuiken, Van compensatieonderwijs naar kansenaanpak. Het voorkomen van laaggeletterdheid door stimulering van taalvaardigheid 8 Cody Hochstenbach, Kansen en ongelijkheid op de Amsterdamse woningmarkt 9 Henny Bos, Laurens Buijs, Gabriel van Beusekom, Ongelijkheid in de stad op grond van seksuele en gender diversiteit: "Ze moeten niet zo moeilijk doen" versus "er is toch wel iets aan de hand". 10 Han van der Maas, Maartje Raijmakers , Optimaal onderwijs voor iedereen 11 Paul de Beer, Thijs Bol, Ongelijkheid op de arbeidsmarkt van Amsterdammers 12 Bowen Paulle, Joppe de Ree, Anne Kielman, High Dosage Tutoring: een remedie tegen kansenongelijkheid in Amsterdam? 13 Matthijs Kalmijn, Echtscheiding, ongelijkheid en Amsterdam 14 Karien Stronks, Loes Crielaard, Henrike Galenkamp, Mary Nicolaou, Ongelijke kansen op gezondheid: hoe krijgen we meer grip op dit complexe verschijnsel? 15 Beate Volker, = 16 Hessel Oosterbeek, Bas van der Klaauw en Sándor Sovago, Oorzaken van schoolsegregatie in Amsterdam
Ook beschikbaar als
Paperback - € 26,99

Herman van de Werfhorst, Erna van Hest (red.)

Gelijke kansen in de stad

Ongelijkheid neemt toe in Nederland en dat geldt vooral voor een grootstedelijke omgeving als Amsterdam. Het zijn bovendien vaak dezelfde kwetsbare groepen die te maken krijgen met achterstand, in het onderwijs, de gezondheidszorg, huisvesting en op de arbeidsmarkt. Deze bundel biedt een staalkaart van het ongelijkheidsonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Wat is bekend over de ongelijkheid binnen verschillende domeinen in Amsterdam? Leidt toenemende differentiatie op de woningmarkt tot sterkere sociale en ruimtelijke ongelijkheid? Hoe vergroot schaduwonderwijs de kansenongelijkheid tussen leerlingen? En wat is de relatie tussen maatschappelijke status en gezondheid? Dit werk roept op tot nauwere samenwerking tussen wetenschappers, beleidsmakers en professionals in het veld en biedt concrete aanknopingspunten om de nadelige effecten van de helaas nog steeds toenemende ongelijkheid te verminderen.
Redacteurs

Herman van de Werfhorst

Herman van de Werfhorst is hoogleraar sociologie aan de UvA en directeur van het Amsterdam Centre for Inequality Studies (AMCIS). Hij houdt zich bezig met ongelijkheidsvragen in en door het onderwijs. Van de Werfhorst is (vanaf 2019) tevens lid van de Onderwijsraad, en lid van de Begeleidingscommissie van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Erna van Hest

Erna van Hest is onderwijsdirecteur bij de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de UvA en directeur van de Universitaire Pabo van Amsterdam. Zij is tevens coördinator van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam.