Gelijke kansen in de stad
Title
Gelijke kansen in de stad
ISBN
9789048550890
Format
eBook PDF
Number of pages
216
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Also available as
Paperback - € 29,99

Herman van de Werfhorst, Erna van Hest (eds)

Gelijke kansen in de stad

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Ongelijkheid neemt toe in Nederland en dat geldt vooral voor een grootstedelijke omgeving als Amsterdam. Het zijn bovendien vaak dezelfde kwetsbare groepen die te maken krijgen met achterstand, in het onderwijs, de gezondheidszorg, huisvesting en op de arbeidsmarkt. Deze bundel biedt een staalkaart van het ongelijkheidsonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Wat is bekend over de ongelijkheid binnen verschillende domeinen in Amsterdam? Leidt toenemende differentiatie op de woningmarkt tot sterkere sociale en ruimtelijke ongelijkheid? Hoe vergroot schaduwonderwijs de kansenongelijkheid tussen leerlingen? En wat is de relatie tussen maatschappelijke status en gezondheid? Dit werk roept op tot nauwere samenwerking tussen wetenschappers, beleidsmakers en professionals in het veld en biedt concrete aanknopingspunten om de nadelige effecten van de helaas nog steeds toenemende ongelijkheid te verminderen.
Editors

Herman van de Werfhorst

Herman G. van de Werfhorst is Professor of Sociology at the University of Amsterdam, and director of the Amsterdam Centre for Inequality Studies (AMCIS, www.amcis.uva.nl) which is a collaborative research centre of the University of Amsterdam and FreeUniversity Amsterdam, and is sponsored by a Research Focal Point of the Faculty of Social and Behavioral Sciences of UvA.

Erna van Hest

Erna van Hest is onderwijsdirecteur bij de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de UvA en directeur van de Universitaire Pabo van Amsterdam. Zij is tevens coördinator van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam.