Going Europe or Going Dutch?
Titel
Going Europe or Going Dutch?
Subtitel
How the Dutch Government Shapes European Union Policy
Prijs
€ 54,95 excl. BTW
ISBN
9789053568743
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
264
Taal
Engels
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Table of Contents - 6 Acknowledgements - 8 Figures and tables - 10 Chapter 1. Opening the black box - 12 1. Introduction - 12 2. Why study governments in the EU? - 13 3. About definitions and scope - 18 4. Organisation of the book - 25 Chapter 2. Governments in European integration theory - 28 1. A tale of two why-questions - 28 2. Neofunctionalism - 29 3. Intergovernmentalism - 36 4. Discussion - 41 Chapter 3. Governments in the theoretical new Europe - 44 1. Introduction - 44 2. Integration theory on the move from ‘why’ to ‘how’ - 44 3. Multi-level governance: the messy state - 46 4. How Europe hits home: studies of Europeanisation - 50 5. A new ‘opportunity-structure’ for national governments - 57 6. Discussion - 69 Chapter 4. Designing a framework for analysis - 72 1. Introduction - 72 2. Relevant variables: a literature review - 73 3. Fitting variables into a framework - 78 4. Discussion - 97 Chapter 5. How the Netherlands shapes EU-policy - 106 1. Introduction - 106 2. Stable core values in the Netherlands’ EU policy - 107 3. The growing doubts of a founding father - 111 4. The shaping potential of the Dutch government - 114 5. Relevant developments in the 1990s - 118 6. Discussion - 121 Chapter 6. Research design for the case-studies - 126 1. Introduction - 126 2. In search of a research method - 126 3. Intensive process tracing and analysis - 130 4. Sources and methods of data collection - 138 Chapter 7. Shaping the Gas Directive - 142 1. Introduction - 142 2. The decision context: backgrounds - 143 3. Identifying key actors - 145 4. A bird’s eye view on the decision-making process - 152 5. Reconstructing negotiations around key issues - 157 6. A reconstruction of Dutch shaping attempts - 164 7. Discussion - 170 Chapter 8. Shaping the Biopatent Directive - 176 1. Introduction - 176 2. The decision context: backgrounds - 177 3. Identifying key actors - 179 4. A bird’s eye view on the shaping process - 183 5. Reconstructing negotiations around key issues - 189 6. A reconstruction of Dutch shaping attempts - 194 7. Discussion - 200 Chapter 9. Discussion and Conclusions - 206 1. Introduction - 206 2. Discussing the Dutch government’s shaping capacity - 206 3. Confronting results with theory - 215 4. Avenues for further research - 222 5. To conclude - 229 References - 232 Appendix: The EU Policy Process in Brussels and The Hague - 248 Nederlandse samenvatting - 256 About the author - 264

Mendeltje van Keulen

Going Europe or Going Dutch?

How the Dutch Government Shapes European Union Policy

De Europese Unie heeft een steeds grotere invloed op het bestuur en beleid van de lidstaten. Het is daarom verrassend dat de wijze waarop overheden de Europese Unie beïnvloeden tot op heden nauwelijks is onderzocht. Van Keulen analyseert dit scherpzinnig en beschrijft welke factoren daarbij in het geval van Nederland een rol spelen. Ze presenteert hierbij relevante academische inzichten en een analysekader voor nationale belangenbehartiging.
In het empirische deel wordt het EU-beleid van de Nederlandse overheid in de jaren negentig besproken en de onderhandelingen over twee concrete Europese richtlijnen gereconstrueerd. Het boek biedt daarmee, zowel voor academici als betrokkenen in de beleidspraktijk, een helder overzicht van de totstandkoming van nationaal EU beleid en de relevante momenten en instrumenten voor belangenbehartiging.
Auteur

Mendeltje van Keulen

Mendeltje van Keulen is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Europese Studies Programma van het Nederlands Instituut voor Internationale betrekkingen ‘Clingendael’.