iOverheid
Titel
iOverheid
Prijs
€ 34,99
ISBN
9789048514069
Uitvoering
eBook PDF (Adobe DRM)
Aantal pagina's
288
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
iOverheid - 4 inhoudsopgave - 4 samenvatting - 12 ten geleide - 22 deel i inleiding en onderzoekskader - 24 1 de digitalisering van burgers en overheid - 26 1.1 de existentiële rol van digitalisering - 26 1.2 een ioverheid - 32 1.3 de isamenleving - 33 1.4 opzet van het rapport - 45 1.5 aanpak en opbouw van het rapport - 47 2 analytisch kader: informatie, actoren enbeginselen - 54 2.1 perspectieven op de relatie tussen technologie enhaar gebruikers - 55 2.1.1 het spectrum van instrumentalisme tot technologischdeterminisme - 55 2.1.2 het socio-technologisch complex als onderzoeksobject - 58 2.2 technologie en informatie - 60 2.2.1 van gegevens en data via informatie naar kenn - 60 2.2.2 het draait om toegang, controle en kennis - 62 2.3 de actoren centraal - 66 2.3.1 schets van de actoren - 67 2.3.2 ‘applicaties’ - 67 2.3.3 ‘burgers’ - 69 2.3.4 ‘overheden’ - 71 2.4 een analytisch drieluik van beginselen - 74 2.4.1 stuwende beginselen - 76 2.4.2 verankerende beginselen - 80 2.4.3 procesmatige beginselen - 83 2.4.4 afwegen troef - 86 2.5 tot slot - 88 deel ii de empirische analyse - 90

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (red.)

iOverheid

Het biometrisch paspoort, de Verwijsindex Risicojongeren, het Elektronisch Patiëntendossier, nationale en internationale gegevensuitwisseling tussen organisaties of het gebruik van digitale profielen van burgers: deze en vele andere toepassingen staan beleidsmakers en uitvoerders ter beschikking dankzij de inzet van ict. Maar wat betekent de inzet van ict in beleid en uitvoering voor de relatie tussen overheid en burgers? Wat zijn de gevolgen voor het functioneren van de overheid zelf? Hoe wordt in het proces van voortgaande digitalisering een afweging gemaakt tussen beginselen als veiligheid, privacy, efficiëntie en transparantie?
In dit rapport concludeert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) dat in de dagelijkse digitale praktijk een iOverheid is ontstaan die volop ‘draait’ op nieuwe informatiestromen die door ict mogelijk zijn gemaakt. Die nieuwe iOverheid loopt echter flink uit de pas met de bestaande structuur en de verantwoordelijkheden van de overheid. De wrr doet in dit rapport inhoudelijke en institutionele aanbevelingen om de noodzakelijke paradigmawisseling van eOverheid naar iOverheid in goede banen te leiden.
€ 34,99
+ Bestel dit e-boek
Noot: om dit e-boek te openen heeft u Adobe Digital Editions nodig