A New Social Question?
Titel
A New Social Question?
Subtitel
On Minimum Income Protection in the Postindustrial Era
Auteur
Prijs
€ 54,95 excl. BTW
ISBN
9789053569252
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
288
Taal
Engels
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Table of Contents - 6 1 The Decline of Self-Reliance in Advanced Welfare States - 24 2 The Demand Shift against the Less-Skilled - 62 3 Low Pay and Poverty: Anatomy of a ‘New’ Social Risk - 98 4 On the Limits to Incrementalism in Income Protection Policy: The Case of Structural Unemployment in Belgium - 122 5 How Responsive Are Poverty Rates to Job Growth? - 166 6 Alternatives to Passive Income Support: - 196 Overall Conclusion - 230 List of Tables and Figures - 238 References - 244 Index - 278

Ive Marx

A New Social Question?

On Minimum Income Protection in the Postindustrial Era

In A New Social Question? On Minimum Income Protection in the Postindustrial Era staat de vraag centraal of de overgang van een industriële naar een een post-industriële samenleving daadwerkelijk heeft geleid tot wat Pierre Rosanvallon ooit een ‘Nieuwe Sociale Kwestie’ noemde. We zouden vandaag immers geconfronteerd worden met sociale risico’s en noden waarop de klassieke sociale zekerheidssystemen onmogelijk een bevredigend antwoord kunnen bieden. Een radicale herziening van het sociale stelstel lijkt onafwendbaar.
In het 8e deel van de serie Changing Welfare States analyseert de auteur de impact van de economische veranderingen in de laatste decennia, op armoede en sociale zekerheid. Er is een bijzondere focus op de Bismarckiaanse welvaartsstaten zoals Nederland en België in de laatste decennia. Met name voor beleidsmakers en studenten die zich bezighouden met de sociale zekerheid is dit boek een aanrader.
Auteur

Ive Marx

Ive Marx is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Sociaal Beleid aan de Universiteit Antwerpen