Vitale democratie
Titel
Vitale democratie
Subtitel
Theorie van democratie in actie
Prijs
€ 39,99
ISBN
9789053569573
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
268
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm

Recensies en Artikelen

“Frank Hendriks levert met dit uitstekende boek een overtuigende bijdrage aan het debat over democratische vernieuwing en ontvouwt daarbij een prikkelende ‘theorie van democratie in actie’. Verplichte kost voor allen die zich uitspreken over democratie.” Arend Lijphart – University of California, San Diego|“‘Vitale democratie’ verbindt een klassiek debat met actuele zorgen en inzichten. Oorspronkelijk, creatief en toegankelijk gepresenteerd. Een belangrijke en originele impuls aan het denken over de verhoudingen tussen burger en overheidsbestuur.” Theo Toonen - Universiteit van Leiden|“Deze creatieve studie blaast het debat over democratie nieuw leven in. Op eigenzinnige wijze en met de rigueur van de vergelijkende bestuurskunde. ‘Vitale democratie’ levert krachtig voer voor de discussie over het democratisch tekort, niet alleen in Nederland maar ook in België.” Marleen Brans - Universiteit Leuven

Frank Hendriks

Vitale democratie

Theorie van democratie in actie

In Nederland wordt net als elders veel geklaagd over ‘het democratisch tekort’ en ‘de kloof tussen burger en bestuur’. De aangedragen oplossing is doorgaans ‘meer democratie’. De consensus op dit punt lijkt groot. Maar de werkelijkheid is anders. Uit een schijnbaar eenvoudig principe, de samentrekking van demos en kratia, het volk dat regeert, vloeien zeer uiteenlopende denk-en handelingswerelden voort.
In Vitale democratie werpt Frank Hendriks licht op deze zaak. Hij doet dat in een verhelderend en stimulerend relaas dat op verschillende niveaus kan worden gelezen. Enerzijds schetst Hendriks een panoramisch beeld van wat er in de wereld te koop is aan beproefde modellen van democratie. Anderzijds ontvouwt hij een theoretisch perspectief van waaruit de meervoudige werkelijkheid van de democratie op een zinvolle manier kan worden bekeken, vergeleken en op waarde geschat.
Auteur

Frank Hendriks

Frank Hendriks is hoogleraar vergelijkende bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Hij publiceert veelvuldig over beproefde en nieuwe vormen van democratie, met bijzondere aandacht voor de Nederlandse consensusdemocratie.