Democratie doorgelicht

Rudy B. Andeweg, Jacques Thomassen
Titel
Democratie doorgelicht
Subtitel
Het functioneren van de Nederlandse democratie
Prijs
€ 74,14
ISBN
9789400600010
Uitvoering
eBook PDF (Adobe DRM)
Aantal pagina's
576
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
16 x 24 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Democratie doorgelicht : het functioneren van de Nederlandse democratie - 2 Inhoud - 6 Inleiding: een democratic audit voor Nederland - 10 Inleiding op deel I BURGERS EN POLITIEKE BETROKKENHEID - 14 1 Politiek vertrouwen in Nederland:tijdelijke dip of definitieve daling? - 22 2 Individualisering en politiek vertrouwenin Nederland WELKE ROL SPELEN WAARDEORIËNTATIES? - 46 3 Politieke kennis van kiezers - 66 4 Burgerparticipatie: last of lust? - 84 5 Democratische drempels: de moeizame relatie tussen participatie en democratie - 104 6 Politieke gelijkheid bij diverse vormen van electorale en non-electorale politieke participatie - 120 7 Belangenorganisaties in de Nederlandse democratie: beleidsexpertsof vertegenwoordigers? - 140 Inleiding op deel II POLITIEKE PARTIJEN: DE DRUK OP HUN INTERMEDIAIRE ROL - 162 8 De representativiteit van partijleden in Nederland - 166 9 Democratie binnen partijen - 186 10 De Nederlandse politieke partijen en hun leden (1945-2010) - 204 11 Partijfinanciën in Nederland: ontwikkelingen en regelgeving - 222 Inleiding op deel III VERKIEZINGEN, POLITIEKE PARTIJEN EN KIEZERS - 240 12 Oude en nieuwe conflictdimensies in de Nederlandse politiek na 1989: een vergelijkende analyse - 248 13 Verschillen Nederlandse politieke partijen in de ogen van de kiezers? - 268 14 Nieuwe strijdpunten, nieuwe scheidslijnen?Politieke vertegenwoordiging in Nederland - 284 15 Van vergankelijke radicale dissidenten tot kwelgeesten van de gevestigde orde: NIEUWE POLITIEKE PARTIJEN IN NEDERLAND EN DE TOEKOMST VAN DE REPRESENTATIEVE DEMOCRATIE - 302 16 Een populistische tijdgeest in Nederland?EEN INHOUDSANALYSE VAN DE VERKIEZINGSPROGRAMMA’S VAN POLITIEKE PARTIJEN - 320 17 Sterft, gij oude vormen en gedachten?Over kiezers, verkiezingen en het kiesstelsel in Nederland - 336 Inleiding op deel IV VAN KIEZERS NAAR BELEID - 350 18 Tussen mandaat en resultaat: problemen in de vertegenwoordigende democratie? - 352 19 ‘Staan voor’ en ‘gaan voor’ ...:vertegenwoordiging in de lokale democratie - 370 Inleiding op deel V DEMOCRATIE EN DE ROL VAN DE MEDIA - 386 20 Media en hun rol in de Nederlandse democratie - 388 21 Het politieke nieuwsaanbod van dagbladen en televisie: objectief en pluriform? - 408 Inleiding op deel VI BUREAUCRATIE VERSUS DEMOCRATIE? - 426 22 Iedereen bemoeit zich met alles: over effectiviteit en geloofwaardigheid van de Nederlandse democratie - 428 23 Publieke verantwoording: de staat van de verantwoordingsstaat - 440 24 Zelfstandige bestuursorganen en de grenzen van de ministeriële verantwoordelijkheid - 458 25 Integriteit in het Nederlands openbaar bestuur - 478 Inleiding op deel VII EUROPA EN DE NEDERLANDSE DEMOCRATIE - 500 26 Onder nationale beleidsambtenaren: Europese beleidsvoorbereiding en de rol van het Nederlandse parlement - 502 27 Het Nederlandse parlement en europeanisering: is democratische controle van de regering nog steeds mogelijk? - 522 28 De invloed van EU soft law op het functioneren het Nederlandse parlement - 538 Register - 554

Recensies en Artikelen

"een prachtig overzicht van het beschikbare onderzoek [...] Een startpunt voor het maatschappelijke debat over de staat van de Nederlandse democratie. [...] hulde aan de auteurs." Binnenlands Bestuur "onmisbaar om het gepapegaaien over 'de burger' die zich steeds meer van 'de politiek' afkeert te kunnen tegenspreken." Nieuwsbrief Huis voor democratie en rechtsstaat

Rudy B. Andeweg, Jacques Thomassen

Democratie doorgelicht

Het functioneren van de Nederlandse democratie

Velen hebben grote zorgen over bestuurlijke integriteit en een kloof tussen kiezers en gekozenen. Wat is eigenlijk het bestaansrecht van al die politieke partijen? Hoe zit het met de opkomst van populisme en de rol van de media hierbij? En wat betekent dit alles in het licht van naar Brussel weglekkende bevoegdheden zonder dat daarop controle lijkt te bestaan? Los van eigen politieke voorkeuren, zonder opgeheven vinger en zonder overbodig vakjargon vormt deze eerste democratic audit een standaardwerk over de belangrijkste aspecten van onze democratie.

Rudy Andeweg en Jacques Thomassen zijn Genomineerd voor de Huibregtsenprijs 2011.
Noot: om dit e-boek te openen heeft u Adobe Digital Editions nodig
Auteurs

Rudy B. Andeweg

Prof.dr. Rudy B. Andeweg is hoogleraar empirische politicologie aan de Universiteit Leiden.

Jacques Thomassen

Prof.dr. Jacques Thomassen is hoogleraar politicologie aan de Universiteit Twente.