Democratie doorgelicht

Rudy B. Andeweg, Jacques Thomassen
Title
Democratie doorgelicht
Subtitle
Het functioneren van de Nederlandse democratie
Price
€ 74,14
ISBN
9789400600010
Format
eBook PDF (Adobe DRM)
Number of pages
576
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
16 x 24 cm

Reviews and Features

"een prachtig overzicht van het beschikbare onderzoek [...] Een startpunt voor het maatschappelijke debat over de staat van de Nederlandse democratie. [...] hulde aan de auteurs." Binnenlands Bestuur "onmisbaar om het gepapegaaien over 'de burger' die zich steeds meer van 'de politiek' afkeert te kunnen tegenspreken." Nieuwsbrief Huis voor democratie en rechtsstaat

Rudy B. Andeweg, Jacques Thomassen

Democratie doorgelicht

Het functioneren van de Nederlandse democratie

Free from personal political preferences, without the finger raised in warning, and without needless technical jargon, they offer a straightforward analysis of the most significant aspects of our democracy in this first democratic audit.
[DUTCH]In Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie legt een vijftigtal politicologen en bestuurskundigen het huidige Nederlandse politieke bestel langs democratische meetlat. Kernvraag van deze unieke gezamenlijke onderneming is of de Nederlandse democratie nog wel naar behoren functioneert.Velen hebben grote zorgen over bestuurlijke integriteit en een kloof tussen kiezers en gekozenen. Wat is eigenlijk het bestaansrecht van al die politieke partijen? Hoe zit het met de opkomst van populisme en de rol van de media hierbij? En wat betekent dit alles in het licht van naar Brussel weglekkende bevoegdheden zonder dat daarop controle lijkt te bestaan? Los van eigen politieke voorkeuren, zonder opgeheven vinger en zonder overbodig vakjargon vormt deze eerste democratic audit een standaardwerk over de belangrijkste aspecten van onze democratie.

Rudy Andeweg en Jacques Thomassen zijn Genomineerd voor de Huibregtsenprijs 2011.
Please note: to open this eBook you need Adobe Digital Editions
Authors

Rudy B. Andeweg

Prof. Rudy B. Andeweg is a professor of empirical political science at Leiden University.

Jacques Thomassen

Prof. Jacques Thomassen is a professor of political science at the University of Twente´.