De Nederlandse zeeschilderkunst in de negentiende eeuw
Title
De Nederlandse zeeschilderkunst in de negentiende eeuw
Price
€ 29,99
ISBN
9789048561957
Format
Hardback
Number of pages
288
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 x 2.2 cm
Also available as
eBook PDF - € 0,00
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Inleiding
1. De zeeschilderkunst in de kunsttheorie
2. Het specialisme van de zeeschilder
3. Onderwerpkeuze
4. Onder kunstbroeders
5. De kunstkritiek
6. De zeeschilderkunst en cultuurnationalisme

Reviews and Features

''Het boek onthult dat zeeschilderkunst werd gezien als een uitdrukking van vaderlandsliefde, gebaseerd op de historische band van Nederland met water en de verheerlijking van Nederland als zeevarende natie. Academisch en met diepgang geschreven. Met name geschikt voor een geoefende lezersgroep''.
- NBD Biblion , 2024

Cécile Bosman

De Nederlandse zeeschilderkunst in de negentiende eeuw

De zeeschilderkunst is een vierhonderd jaar oud specialisme van de traditionele Hollandse schilderschool. Het schilderen van schepen en de zee vereist zowel nautische kennis als een groot artistiek talent. Cécile Bosman onderzoekt de achtergrond, opleiding en onderwerpkeuze van de negentiende-eeuwse zeeschilder. Ook beschrijft ze hoe tegen zeestukken werd aangekeken door de zeeschilders zelf, hun collega-schilders op de kunstenaarsverenigingen, door kunsttheoretici en in de kunstkritiek.
Het blijkt dat zeeschilderkunst in Nederlandse kunstkringen gedurende de hele negentiende eeuw werd gezien als een vehikel voor vaderlandsliefde. Deze vorm van cultuurnationalisme was gestoeld op de historische verbondenheid van het land met het water en vooral op een verheerlijking van Nederland als zeevarende natie. Een hardnekkige mythe die nu onderwerp is van verhitte maatschappelijke discussies. Dit fraai geïllustreerde boek vult een leemte in de kunst- en cultuurhistorische kennis over de zeeschilderkunst en biedt tegelijk een verhelderende blik op de nog altijd invloedrijke negentiende eeuw.
Author

Cécile Bosman

Kunsthistoricus Cécile Bosman promoveerde aan de Universiteit Leiden. Sinds 1989 is zij werkzaam in de museumwereld. Als voormalig conservator van Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam schreef ze over de beeldende kunst in relatie tot de maritieme geschiedenis voor diverse publicaties van dit museum