Etienne Néaulme
Title
Etienne Néaulme
Subtitle
Een Utrechtse uitgever van Franse boeken, 1730-1744
Price
€ 29,99
ISBN
9789463724395
Format
Paperback
Number of pages
264
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24 x 1.8 cm
Also available as
eBook PDF - € 14,99
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Woord vooraf
Inleiding
1 Etienne Néaulme en de boekhandel in de Republiek
2 Het leven van Etienne Néaulme, 1701-1753
3 Etienne Néaulme als boekhandelaar
4 Etienne Néaulme als uitgever
5 De financiële kant van Néaulmes bedrijf
6 Conclusie
Noten
Bijlagen
1 Fondslijst
2 Aangekondigde maar niet verschenen/teruggevonden edities
3 Documenten
Geraadpleegde literatuur
Lijst van afbeeldingen en tabellen
Index

René Stuip

Etienne Néaulme

Een Utrechtse uitgever van Franse boeken, 1730-1744

Wie rond 1735 in de Republiek een ietwat gewaagde Franse roman wilde lezen, wendde zich tot de boekhandel van Etienne Néaulme in Utrecht. Hij was in 1730 begonnen als boekverkoper, maar groeide al gauw uit tot een van de meest productieve Utrechtse uitgevers, de enige gespecialiseerd in Franse boeken. Naast ‘lichtere’ teksten in het genre van de Duizend-en-een-nacht-vertellingen, een groot aantal toneelstukken en algemene teksten op allerlei gebied, gaf Néaulme ook Nederlandse en Latijnse teksten uit. Voor enkele grote projecten werkte hij samen met Amsterdamse en Haagse collega’s. In 1743 ging hij vrij onverwachts failliet. Uiteindelijk zocht hij zijn heil in Suriname, waar hij in 1753 overleed.

Dat Holland, en met name Amsterdam, een uitgeversparadijs was, is bekend. Naar Utrecht is veel minder onderzoek gedaan. Dit boek over de ambitieuze Etienne Néaulme is een eerste kennismaking met een prominente vertegenwoordiger van het Utrechtse uitgeverswereldje in de achttiende eeuw.
Author

René Stuip

Dr. René E.V. Stuip (1942) was als specialist Franse taal- en letterkunde van de Middeleeuwen meer dan 35 jaar verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft verschillende boeken en artikelen gepubliceerd in binnen- en buitenland, was lid van een internationale onderzoeksgroep en redacteur van de reeks Utrechtse bijdragen tot de Mediëvistiek.