Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel
Photo by Tim van Cleef on Unsplash
Series editors

Dr. Helwi Blom
Dr. Lizet Duyvendak
Dr. Rindert Jagersma
Dr. Kasper van Ommen, voorzitter
Lotte Savelsberg, MA, secretaris
Dr. John Tholen
Dr. Jeroen Vandommele

Geographical Scope
The Netherlands and Flanders
Chronological Scope
The BGNB aims to publish studies on the history of the Dutch book industry, from the Middle Ages to the present day.
Keywords
publishing house, bookstore, communication, book history, writing culture, materiality, intermediality, codicology, palaeography, bibliography, collections, libraries, manuscripts, early prints, prints
Series

Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel

In 1884 begon de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels (opgericht in 1815) de reeks Bijdragen tot de Geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel (BGNB). Tot 1951 werden in deze serie 14 delen gepubliceerd. In 1995 werd begonnen met de ‘Nieuwe Reeks’ onder auspiciën van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB), De Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV) en de Koninklijke Bibliotheek (KB); sinds 2003 wordt de reeks uitgegeven onder auspiciën van het samenwerkingsverband van de Dr. P.A. Tiele-Stichting.

Sinds 2021 is de serie overgenomen van Walburg Pers en zal worden voortgezet door AUP.

Inmiddels kent de Nieuwe Reeks (ISSN 1879-3738) van Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel (BGNB) 21 delen.

Het Journaal van Bontekoe (1996) (uitverkocht); Frederik Muller (1817-1881) (1996) (uitverkocht); Populair drukwerk in de Gouden Eeuw (1999 / herdruk 2011); Liefhebbers en gewoontelezers (1999); Boekverkopers van Europa (2000); Voor alles artiste (2001); New Perspectives in Book History (2006); Manuscripten en miniaturen (2007); Publieke levens(2008); De ontdekking van de Nederlander (2010); Boeken voor de katholieke jeugd (2011); Stofwisselingen (2011); Explosieve debatten (2012); De regiekamer van de literatuur (2012); Koopman in kennis (2014); Van Reynaert de Vos tot Tijl Uilenspiegel (2014); Van wiegendruk tot world wide web (2015); Historische stadsbibliotheken in Nederland (2016); De Delftse Bijbel (2017); Planten op papier (2019); Het professionele tijdschrift in de transitie van de Nederlandse maatschappij, 1850-2020 (2022)