Het professionele tijdschrift in de transitie van de Nederlandse maatschappij, 1850-2020
Titel
Het professionele tijdschrift in de transitie van de Nederlandse maatschappij, 1850-2020
Subtitel
Wekelijkse informatie uit wetenschap en beroepspraktijk
Prijs
€ 34,99
ISBN
9789463726979
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
304
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
17 x 24 cm
Ook beschikbaar als
eBook PDF - € 0,00
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
1 Inleiding: doel en gevolgde methode
2 Het professionele tijdschrift in zijn maatschappelijke context
3 Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
4 De Ingenieur
5 Economisch-Statistische Berichten
6 Nederlands Juristenblad
7 Gemeenschappelijke en specifieke kenmerken
8 Conclusies
Naschrift
Bijlage: tabellen
Bibliografie
Illustratieverantwoording
Gebruikte afkortingen
Registers

Recensies en Artikelen

"Een prachtig boek, goed geschreven en uitvoerig gedocumenteerd."
- Leen Hoffman, ESB

Willem Molle

Het professionele tijdschrift in de transitie van de Nederlandse maatschappij, 1850-2020

Wekelijkse informatie uit wetenschap en beroepspraktijk

De Nederlandse samenleving heeft in de afgelopen anderhalve eeuw een diepgaande transitie doorgemaakt. In alle maatschappelijke sectoren zijn de resultaten van de snelle ontwikkeling van wetenschap en techniek doorgedrongen. Die ontwikkeling was alleen mogelijk door de inzet van professionals met een gedegen wetenschappelijke vorming. Zij hadden niet alleen een wetenschappelijke opleiding nodig, maar moesten gedurende hun beroepsuitoefening ook voortdurend gevoed worden met informatie uit wetenschap en praktijk om de voortgaande ontwikkelingen bij te houden en mede vorm te geven.
Dit boek beschrijft hoe de redacties en de uitgevers van professionele tijdschriften zich hebben ingespannen om hun rol als informatiemakelaar goed te vervullen. Verder laat het zien hoe zij hun product voortdurend hebben aangepast aan de steeds hogere eisen van lezers wat betreft toegankelijkheid en vormgeving. Ten laatste is er aandacht voor de wijze waarop zij steeds de bedrijfseconomische voorwaarden hebben vervuld om de continuïteit van hun werk te verzekeren. Zonder deze professionele tijdschriften was Nederland niet geworden wat het nu is.
Auteur

Willem Molle

Willem Molle heeft een loopbaan achter de rug in economisch onderzoek, onderwijs en advies. Hij was voorzitter van de Executive Board van Ecorys. Hij is emeritus-hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, met als aandachtsgebied Europese en wereldwijde integratie. Hij was tussen 1982 en 2003 als directeur van het Nederlands Economisch Instituut (nu onderdeel van Ecorys) verantwoordelijk voor de uitgave van het economenblad ESB. Geschiedenis heeft altijd zijn belangstelling gehad.