Planten op papier
Title
Planten op papier
Subtitle
Het pionierswerk van Carolus Clusius (1526-1609)
Price
€ 43,99
ISBN
9789462493452
Format
Paperback
Number of pages
416
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24 x 2.8 cm
Also available as
eBook ePub - € 38,99

Reviews and Features

Sylvia van Zanen heeft uit de 1600 bewaard gebleven brieven van en aan Clusius (de rest van de 20.000 epistels is verloren gegaan) een levendig beeld geschetst van de ‘allereerste professionele botanicus’. … Terwijl oorlogen, godsdiensttwisten en besmettelijke ziekten Europa verscheurden, reisde de gedreven plantenliefhebber van keizerstuin tot kruidenmarkt, en communiceerde in zes talen over zijn bevindingen, waarbij eerlijkheid, vertrouwen en het delen van kennis vooropstonden. … Van Zanen beschrijft fascinerend hoe Clusius zijn collega’s instrueerde om het plantmateriaal tijdens de lange tocht in leven te houden: de zaden goed drogen, de bollen verpakken in vochtig mos of een mengsel van klei en honing. … Planten op papier is een mooi geïllustreerd en goed leesbaar verhaal over een inspirerende persoonlijkheid.
- Tinde van Andel, Naturalis Universiteit Leiden, in Wonderkamer, uitgave 4, december 2021

Sylvia van Zanen

Planten op papier

Het pionierswerk van Carolus Clusius (1526-1609)

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
In de zestiende eeuw explodeerde in heel Europa de belangstelling voor de plantenwereld. Mannen èn vrouwen trokken de natuur in op zoek naar fraaie en nog onbekende plantensoorten. Carolus Clusius was een van de spilfiguren in dit vroege onderzoek naar lokale flora. In zijn lange leven maakte hij vele reizen door bijna heel Europa en overal bestudeerde hij de plaatselijke soortenrijkdom. Daarnaast hadden ook exotische planten die Europa van overzee bereikten zijn belangstelling.

Planten op papier, gebaseerd op de bewaard gebleven correspondentie van Carolus Clusius, gaat over een levendige en sprankelende wereld waarin natuuronderzoekers, humanisten, adel en burgers hun enthousiasme deelden over bijzondere planten en de tuinen waarin ze deze kweekten. Dit alles tegen een achtergrond van een Europa dat verscheurd was door oorlog en godsdiensttwisten. Uitwisseling van zeldzame planten en bolgewassen, gedragscodes, briefverkeer en plantenvervoer, maar ook de turbulente uitgeefgeschiedenis van Clusius' werk en zijn werkbibliotheek komen uitgebreid aan bod.

In zijn brieven schreef Clusius over zijn uitgevers van de Officina Plantiniana, over het productieproces van de honderden houtsneden in zijn boeken en zijn mening over het drukwerk. Daarmee neemt het boek de lezer niet alleen mee in een dynamische wereld vol plantenpassie, maar ook in die van de vroegmoderne wereld van het boek.
Author

Sylvia van Zanen

Sylvia van Zanen doet onderzoek op het grensvlak van boekgeschiedenis en wetenschapsgeschiedenis. In 2016 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden. Zij is auteur van verschillende artikelen en het recentelijk bij de WalburgPers verschenen boek Planten op papier. Het pionierswerk van Carolus Clusius (1526-1609). Daarnaast is zij eindredacteur van De Boekenwereld en redacteur van het Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis.