Migranten zonder verblijfsvergunning
Title
Migranten zonder verblijfsvergunning
Subtitle
Rechten en sociaaleconomische positie in Nederland
Price
€ 24,99
ISBN
9789462989740
Format
Paperback
Number of pages
208
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Also available as
eBook PDF - € 0,00

Migranten zonder verblijfsvergunning

Rechten en sociaaleconomische positie in Nederland

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Ondanks pogingen van de Nederlandse overheid om niet-rechtmatig verblijf tegen te gaan en te ontmoedigen zijn er mensen die zonder verblijfsvergunning in Nederland leven. Over de manier waarop zij (over)leven en werken in Nederland is echter weinig bekend. Hoewel hun verblijf niet-rechtmatig is, betekent dit niet dat migranten zonder verblijfsvergunning geen rechten hebben. Integendeel. Dit boek verbindt de juridische wet- en regelgeving op nationaal en internationaal niveau met de sociaaleconomische werkelijkheid van deze kwetsbare groep migranten. Op basis van uniek empirisch materiaal toont deze studie de discrepantie tussen de rechten die ook voor migranten zonder verblijfsvergunning gelden, bijvoorbeeld als werknemers, als patiënten of als inwoners, en toont het de afwezigheid van bescherming in de dagelijkse praktijk. Het boek sluit af met een verkenning van mogelijkheden om de kwetsbare positie van migranten zonder verblijfsvergunning in Nederland te verbeteren.
Authors

Lisa Berntsen

Lisa Berntsen is onderzoeker bij De Burcht, het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging en was postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg ten tijde van dit onderzoek.

Tesseltje de Lange

Tesseltje de Lange is hoogleraar Europees Migratierecht en directeur van het Centrum voor Migratierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Conny Rijken

Conny Rijken is professor of Human Trafficking and Globalization at Tilburg University.