Voor het hogere bestemd
Title
Voor het hogere bestemd
Subtitle
De vorming van een katholieke elite aan drie Nijmeegse jongensinternaten, 1920-1970
Price
€ 34,99
ISBN
9789048559077
Format
Hardback
Number of pages
376
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24 x 2.8 cm
Also available as
eBook PDF - € 29,99
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Hoofdstuk 1: Onderzoek naar katholieke elitevorming
Deel I: Uitverkoren 1920-1950
Hoofdstuk 2: Vorming van de geest
Hoofdstuk 3: Een kloosterlijke opvoeding
Hoofdstuk 4: ‘Hollandsche jongens’
Deel II: Gewone jongens 1950-1970
Hoofdstuk 5: Beschaafd of begaafd
Hoofdstuk 6: ‘Gezonde jonge mensen’
Hoofdstuk 7: Alternatieve scenario’s
Hoofdstuk 8: Openheid, sluiting
Conclusie
Summary
Bronnen en literatuur
Dankwoord
Fotoverantwoording
Register

Reviews and Features

“De auteur geeft ons een dieper inzicht in de ontwikkelingen, en geeft zij ons veel meer dan alleen maar een ‘en toen en toen’-verhaal. (…) In deze studie krijgen we werkelijk een kijkje ‘onder de motorkap’.” – Lodewijk Winkeler, Gelders Historisch Jaarboek

Marieke Smulders

Voor het hogere bestemd

De vorming van een katholieke elite aan drie Nijmeegse jongensinternaten, 1920-1970

Nijmegen telde in de twintigste eeuw drie katholieke jongensinternaten met landelijke aantrekkingskracht: het Canisius College, het Dominicus College en de Nebo. Hier vormden paters een katholieke mannelijke elite aan de basis. De leerlingen, katholieke jongens in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar, werden volgens een beproefde combinatie van humanioraonderwijs op gymnasiumniveau, dagelijkse godsdienstoefeningen en een zorgvuldig samengesteld recreatieprogramma voorbereid op een toekomst waarin zij een invloedrijke maatschappelijke positie zouden innemen.

Aan de hand van een breed scala aan bronnen brengt Marieke Smulders, vanuit het perspectief van verschillende groepen betrokkenen – paters, leerlingen en hun ouders, pedagogen en psychologen – de complexe binnenwereld van de drie instituten tot leven. Ze laat zien dat de internaten hun onderwijs en opvoeding al vroeg in de twintigste eeuw niet alleen op klerikale en katholieke vormingsidealen baseerden, maar tevens voortdurend afstemden op maatschappelijke ontwikkelingen en op wensen en behoeftes die onder katholieken leefden.
Author

Marieke Smulders

Marieke Smulders is historicus en verricht onderzoek naar de geschiedenis van Nederlandse religieuzen. Zij werkte eerder als redacteur bij de KRO en is sinds 2018 als collectiespecialist verbonden aan het Katholiek Documentatie Centrum (Radboud Universiteit) in Nijmegen.