God opnieuw verbeeld
Title
God opnieuw verbeeld
Subtitle
Een theologische kunstbeschouwing
Price
€ 29,99
ISBN
9789048565443
Format
Paperback
Number of pages
352
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 23.7 x 2.3 cm

Wessel Stoker

God opnieuw verbeeld

Een theologische kunstbeschouwing

Kunst en religie zijn aan elkaar verwant, omdat ze beide ingaan op bestaansvragen. Religieuze kunst is niet meer vanzelfsprekend in onze seculiere tijd. Is de huidige kunstopvatting het probleem? Is God afwezig in onze cultuur? Of is het beeld zo vlak geworden dat het niet meer verwijst naar een diepere werkelijkheid? Op deze vragen gaat Wessel Stoker uitgebreid in.

Religieuze symboliek in de moderne kunst blijft een breed publiek aanspreken. Werken van Vincent van Gogh, Graham Sutherland, Marlene Dumas, Marc Mulders en anderen zijn daar een voorbeeld van. Dit boek laat zien hoe hun werk aansluit bij de traditionele religieuze beeldtaal, maar deze verrassend transformeert. Hun werk verbeeldt God of Christus met een nieuwe beeldtaal. Met behulp van een theologische beeldtheorie wordt duidelijk hoe hun kunst een functie kan hebben in de kerk en in het maatschappelijk leven: als dialoog, als een vorm van protest of als spirituele verdieping. Daarbij krijgt ook de esthetische vorm van een kunstwerk aandacht.

God opnieuw verbeeld was in oktober 2022 het boek van de maand van de Kathedraal van Antwerpen.
Author

Wessel Stoker

Godsdienstfilosoof Wessel Stoker bekleedde de bijzondere leerstoel Esthetica aan de Vrije Universiteit en is thans emeritus-hoogleraar. Van zijn hand verschenen o.a. Is vragen naar zin, vragen naar God? (1993),Is geloven redelijk? (2004) en Kunst van hemel en aarde (2012).