Sticking Together or Falling Apart?
Titel
Sticking Together or Falling Apart?
Subtitel
Solidarity in an Era of Individualization and Globalization
Prijs
€ 54,95 excl. BTW
ISBN
9789089641281
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
248
Taal
Engels
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Table of Contents - 6 1. Individualization, globalization and solidarity - 10 2. Taking care of each other - 16 3. Altruism or self-interest? - 42 4. Falling apart? - 54 5. Independent yet solidary - 72 6. A borderless world? - 102 7. Threats and opportunities - 126 8. Globalization versus localization - 158 9. Myths and facts - 194 10. Between community care and European welfare state - 220 References - 234 Acknowledgements - 242 Index - 244

Paul de Beer, Ferry Koster

Sticking Together or Falling Apart?

Solidarity in an Era of Individualization and Globalization

Dit boek onderzoekt in theoretisch en empirisch opzicht welke gevolgen globalisering en individualisering hebben voor solidariteit. Het besteedt aandacht aan informele solidariteit, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg, en aan formele solidariteit, zoals sociale uitkeringen en ontwikkelingshulp. Het plaatst kanttekeningen bij het wijd verbreide geloof dat de groeiende internationale concurrentie en kapitaalstromen en het toenemende egocentrisme van moderne burgers de solidariteit ondergraven.
Auteurs

Paul de Beer

Paul de Beer is bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amster-dam en verbonden aan het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) en De Burcht (Centrum voor Arbeidsverhoudingen.

Ferry Koster

Ferry Koster is als onderzoeker verbonden aan het onderzoeksprogramma Hervorming Sociale Zekerheid van de Universiteit Leiden (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Afdeling Economie).