In Praise of Science
Titel
In Praise of Science
Subtitel
Curiosity, Understanding, and Progress
Prijs
€ 57,95 excl. BTW
ISBN
9789089641489
Uitvoering
Hardback
Aantal pagina's
192
Taal
Engels
Publicatiedatum
Afmetingen
17 x 19 cm

Recensies en Artikelen

"Science as it really is: A complex social phenomenon that is our only solid way to distinguish true from false, quietly but profoundly transforming human culture, giving an elusive glimpse of the objective beauty of the universe." —Doyne Farmer, Santa Fe Institute "I cannot think of a better guide for this wonderful expedition through the world of science than Sander Bais. The traveller is rewarded with splendid overviews, surprising details, historical anecdotes, thoughtful reflections on the future, but most of all with a deep love for science." —Robbert Dijkgraaf, University of Amsterdam, President of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences "I greatly enjoyed reading this book. Admirably suited for a large audience, it conveys the grand scope of science as well as its cultural dimensions." —Dudley Herschbach, 1986 Nobel Laureate in Chemistry, Harvard University

Sander Bais

In Praise of Science

Curiosity, Understanding, and Progress

In Praise of Science is theoretisch natuurkundige Sander Bais terug. Hierin geeft hij een glashelder overzicht van de belangrijkste keerpunten in de natuurwetenschappen. In dit rijk geïllustreerde en geëngageerde werk draait het niet zozeer om de technische aspecten van de wetenschap, maar om de culturele dimensie en de grote veranderingen die de wetenschap teweeg heeft gebracht in onze visie op de natuur, ons besef van de kosmos en onze plaats daarin.

Bais’ zoektocht naar de drijfveer van wetenschap en wetenschappers mondt uit in een zeldzame mix van creativiteit en verbeeldingskracht. Door gebruik te maken van een “cirkel van de wetenschap” slaagt hij erin om, in een aantal verschillende stappen, zeer uiteenlopende aspecten van de natuurwetenschap aan bod te laten komen, zowel afzonderlijk als in hun samenhang. Dit geeft een verrijkend perspectief op de verschillende structuren in micro- en macrocosmos en hun kosmische ontstaansgeschiedenis. Bais beschrijft de verschillende vakgebieden en vat de grote keerpunten in ons denken over de natuur kernachtig samen. Ook geeft hij aan waar de grote uitdagingen liggen, zoals het begrijpen van de kosmische oorsprong enerzijds en het doorgronden van complexe systemen anderzijds.

Bais laat zien hoe de wetenschap ons steeds weer bevrijdt van de collectieve mythes die onze geest ketenen, en contrasteert dat met wijdverbreide wetenschappelijke ongeletterdheid en de marginalisatie van de natuurwetenschappen in ons culturele leven. Wetenschap, zegt hij, moet haar boodschap durven uitdragen. Dat is precies wat Bais doet in Keerpunten.
Ook leverbaar in het Nederlands: ISBN 978 90 8964 167 0
Auteur

Sander Bais

Sander Bais is emeritus hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam en was verbonden aan het Santa Fe Institute for Complexity in de VS. Bij AUP verschenen eerder van zijn hand De natuurwetten, De sublieme eenvoud van Relativiteit, Keerpunten en Kwanta, kwinkslagen en kwakzalvers.