How to Study Art Worlds
Titel
How to Study Art Worlds
Subtitel
On the Societal Functioning of Aesthetic Values
Prijs
€ 40,95
ISBN
9789089641526
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
312
Taal
Engels
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Categorie
Stadsculturen
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Table of Contents - 7 Introduction - 9 1. The Institutional Th eory of George Dickie - 19 2. The Institutionalist Pragmatism of Howard S. Becker and Paul Dimaggio - 33 3. Pierre Bourdieu’s Grand Th eory of the Artistic Field - 55 4. From Theory to the Methodology of Singularity: Bruno Latour and Nathalie Heinich - 85 5. Niklas Luhmann’s System of Artistic Communications - 107 6. How Art Worlds Help the Arts to Function - 127 7. What Philosophers Say that the Arts Do - 151 8. Foundations for the Functioning of Art Systems - 209 9. How Distribution Conditions the Functioning of Art - 243 10. How Aesthetic Values Become Contextualized - 277 Epilogue: For a Second Life of Artistic Experiences - 293 References - 297 Index - 305

Hans van Maanen

How to Study Art Worlds

On the Societal Functioning of Aesthetic Values

In deze studie onderzoekt Hans van Maanen hoe de organisatie van kunstwerelden het functioneren van kunst in de maatschappij ondersteunt en mogelijk maakt. Hij bespreekt en vergelijkt verschillende benaderingen (van Dickie, Becker, Bourdieu, Heinich en anderen) op de kunstwereld. Vervolgens gaat hij in op het kunstfi losofi - sche debat en vooral de notie van de ‘esthetische ervaring’. Naast Kant komen academici als Gadamer, Foster, Shustermann, Schaeffer en Carroll aan bod. Tot slot bespreekt hij de theoretische benaderingen in een praktischer kader. Zo wordt het belang hiervan voor de kunstwereld duidelijk.
Auteur

Hans van Maanen

Hans van Maanen is als hoogleraar Kunst en Maatschappij verbonden aan de afdeling Kunsten, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen.