Amsterdam University Press
How to Study Art Worlds
Titel
How to Study Art Worlds
Subtitel
On the Societal Functioning of Aesthetic Values
Prijs
€ 40,95
ISBN
9789089641526
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
312
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Categorie
Stadsculturen

Hans van Maanen

How to Study Art Worlds

On the Societal Functioning of Aesthetic Values

In deze studie onderzoekt Hans van Maanen hoe de organisatie van kunstwerelden het functioneren van kunst in de maatschappij ondersteunt en mogelijk maakt. Hij bespreekt en vergelijkt verschillende benaderingen (van Dickie, Becker, Bourdieu, Heinich en anderen) op de kunstwereld. Vervolgens gaat hij in op het kunstfi losofi - sche debat en vooral de notie van de ‘esthetische ervaring’. Naast Kant komen academici als Gadamer, Foster, Shustermann, Schaeffer en Carroll aan bod. Tot slot bespreekt hij de theoretische benaderingen in een praktischer kader. Zo wordt het belang hiervan voor de kunstwereld duidelijk.
€ 40,95
+ Bestel dit boek
Auteur

Hans van Maanen

Hans van Maanen is als hoogleraar Kunst en Maatschappij verbonden aan de afdeling Kunsten, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen.