Denken over cultuur
Titel
Denken over cultuur
Subtitel
Een introductie voor geesteswetenschappers
Prijs
€ 29,99
ISBN
9789089649904
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
188
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 x 1.1 cm

Recensies en Artikelen

Deze bondige, heldere en elegante inleiding tot de studie van de cultuur is bestemd voor geïnteresseerden die het groeiend belang zien van geesteswetenschappen in een tijd van toenemende commercialisering en snelle communicatie met steeds minder ruimte voor reflectie. Babette Hellemans herinnert ons aan een even eenvoudige als verstrekkende waarheid: cultuur doet er toe. De verschillende en vaak subtiele methodes van haar historische en intellectuele zoektocht tonen de variëteit waarmee wij als moderne burgers en subjecten ons verleden herinneren en begrijpen, ons het heden eigen maken, en onze toekomst anticiperend vormgeven. Fraai geïllustreerd en breed gedocumenteerd functioneert dit boek als een betrouwbare gids in het pantheon van originele en invloedrijke denkers en fel uitgevochten controverses, die, zoals de auteur aantoont, allerminst puur abstract of theoretisch zijn. Nadenken over zowel hoge als lage cultuur, zowel in een klassiek westerse als in een niet-westerse context, is niets meer of minder dan een 'voortgezette conversatie van de mensheid'. De urgentie van deze conversatie is heden te dage actueler dan ooit.

Hent de Vries
Russ Family Professor in the Humanities and Philosophy, Johns Hopkins University & Directeur van de School for Criticism and Theory, Cornell University


Er is goede reden gelukkig te zijn met de verschijning van dit tekstboek: het voorziet in een behoefte aan een heldere inleiding in het fenomeen 'cultuur'. Het boek slaagt er voortreffelijk in om de vaak ingewikkelde theorieën voor de lezer toegankelijk te maken. Met een overvloed aan treffende voorbeelden is dit een gids in de beste zin van het woord: het geeft de lezer stof tot nadenken - lang nadat het boek gelezen is.

Monika Baár
Professor in Cultuurgeschiedenis en de Geschiedenis van het Politieke Denken, Universiteit Leiden

Babette Hellemans

Denken over cultuur

Een introductie voor geesteswetenschappers

Cultuur staat volop in de belangstelling. Sommigen menen dat cultuur een hobby is, anderen denken dat het niet bestaat. Voor velen is cultuur alleen datgene wat wij nu om ons heen zien, of een fenomeen zonder geschiedenis. Hoe kan men 'cultuur' bestuderen als het onderzoeksveld zo groot is dat begrippen uit de beeldende kunst, literatuur, geschiedenis, sociale wetenschappen, filosofie, religie en media er allemaal onderdeel vanuit maken? Deze inleiding laat zien hoe er, vanaf de negentiende eeuw, langzamerhand een methode is ontstaan en hoe wetenschappers zich internationaal met het begrip 'cultuur' bezighouden.

Dit boek plaatst cultuur als onderzoeksgebied expliciet in een internationaal perspectief en legt het ontstaan van verschillende onderzoekstradities uit. Het is daarmee geschikt voor studenten cultuurgeschiedenis, literatuurwetenschappen, mediastudies, algemene cultuurstudies en communicatiewetenschappen. Zowel benaderingen van beeldcultuur als de functie van taal komen aan bod.

Sleutelbegrippen zijn o.a. mentaliteitsgeschiedenis, psychoanalyse, Marxisme, linguïstisch structuralisme, gender, agency, de Zeitgeist, discours, en actuele benaderingen van memorystudies.
Auteur

Babette Hellemans

Babette Hellemans is universitair docent en wetenschappelijk onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij publiceerde diverse boeken en artikelen in het Nederlands, Engels en Frans over de geschiedenis van de Franse cultuur vanaf 1000 tot heden, met een focus op de interactie tussen religie en wetenschap en de relatie tussen woord en beeld.

Gerelateerde boeken