Denken over cultuur
Title
Denken over cultuur
Subtitle
Een introductie voor geesteswetenschappers
Price
€ 29,99
ISBN
9789089649904
Format
Paperback
Number of pages
188
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 x 1.1 cm

Reviews and Features

Deze bondige, heldere en elegante inleiding tot de studie van de cultuur is bestemd voor geïnteresseerden die het groeiend belang zien van geesteswetenschappen in een tijd van toenemende commercialisering en snelle communicatie met steeds minder ruimte voor reflectie. Babette Hellemans herinnert ons aan een even eenvoudige als verstrekkende waarheid: cultuur doet er toe. De verschillende en vaak subtiele methodes van haar historische en intellectuele zoektocht tonen de variëteit waarmee wij als moderne burgers en subjecten ons verleden herinneren en begrijpen, ons het heden eigen maken, en onze toekomst anticiperend vormgeven. Fraai geïllustreerd en breed gedocumenteerd functioneert dit boek als een betrouwbare gids in het pantheon van originele en invloedrijke denkers en fel uitgevochten controverses, die, zoals de auteur aantoont, allerminst puur abstract of theoretisch zijn. Nadenken over zowel hoge als lage cultuur, zowel in een klassiek westerse als in een niet-westerse context, is niets meer of minder dan een 'voortgezette conversatie van de mensheid'. De urgentie van deze conversatie is heden te dage actueler dan ooit.

Hent de Vries
Russ Family Professor in the Humanities and Philosophy, Johns Hopkins University & Directeur van de School for Criticism and Theory, Cornell University


Er is goede reden gelukkig te zijn met de verschijning van dit tekstboek: het voorziet in een behoefte aan een heldere inleiding in het fenomeen 'cultuur'. Het boek slaagt er voortreffelijk in om de vaak ingewikkelde theorieën voor de lezer toegankelijk te maken. Met een overvloed aan treffende voorbeelden is dit een gids in de beste zin van het woord: het geeft de lezer stof tot nadenken - lang nadat het boek gelezen is.

Monika Baár
Professor in Cultuurgeschiedenis en de Geschiedenis van het Politieke Denken, Universiteit Leiden

Babette Hellemans

Denken over cultuur

Een introductie voor geesteswetenschappers

This textbook explores the theoretical background of cultural variety, both in past and present. How is it possible to study 'culture' when the topic covers the arts, literature, movies, history, sociology, anthropology and gender studies? Understanding Culture examines the evolution of a concept with varying meanings depending on changing norms. Offering a long-duration analysis of the relationship between culture and nature, this book looks at the origins of studying culture from an international perspective.

Using examples from the several scholarly traditions in the practice of studying culture, Understanding Culture is a key introduction to the area. It identifies the history of interpreting culture as a meeting point between the long-standing historical investigation of 'humanism' and 'postmodernism' and is a comprehensive resource for those who wish to further their engagement with culture as both a historical and contemporary phenomenon.

Keywords: history of mentality, psychoanalysis, Marxism, linguistic structuralism, cultural analysis, gender studies, agency, Zeitgeist, discourse, anthropology, memory-studies
Author

Babette Hellemans

Babette Hellemans teaches Cultural History and Medieval History at the University of Groningen, the Netherlands. She has published books and articles in English, French and Dutch focusing especially on the French intellectual tradition, the relationship between religion, academic discourse and the anthropology of images.

Related titles