Meritocratie
Titel
Meritocratie
Subtitel
Op weg naar een nieuwe klassensamenleving
Redacteur
Prijs
€ 32,95
ISBN
9789462983397
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
254
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Voorwoord Jan van Zijl 1. Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving? Paul de Beer 2. Meritocratisering in schoolloopbanen in Nederland Jaap Dronkers en Herman van de Werfhorst 3. Twee kanten van de meritocratie: trends in nominale en positionele ongelijkheid Herman van de Werfhorste en Jaap Dronkers 4. Opvoeding en ongelijke kansen: de rol van de culturele opvoeding bij de overdracht van ongelijke kansen tussen generaties Natascha Notten 5. Hoe meritocratisch is de arbeidsmarkt? Paul de Beer en Maisha van Pinxteren 6. Opleiding, deeltijdarbeid en huishouden: meritocratie op de arbeidsmarkt sinds 1990 Wiemer Salverda en Daniella Brals 7. De meritocratisering van de politieke elite Mark Bovens en Anchrit Wille 8. Oordelen over het meritocratische gehalte van de Nederlandse samenleving Sander Steijn, Herman van de Werfhorst en Brian Burgoon 9. Meritocratie als aanslag op het zelfrespect van 'verliezers' Judith Elshout, Evelien Tonkens en Tsjalling Swierstra 10. Hoe meritocratisch is Nederland en is dat reden tot zorg? Paul de Beer en Jan van Zijl Over de auteurs

Paul de Beer (red.)

Meritocratie

Op weg naar een nieuwe klassensamenleving

De meritocratie gold lange tijd als belofte voor een meer open en gelijke samenleving. Een samenleving waarin mensen hun maatschappelijke positie verkrijgen op basis van hun eigen verdiensten. Maar wat als die verdiensten in hoge mate worden bepaald door je afkomst? Als een kind van hoogopgeleide ouders aanzienlijk meer kans maakt op succes in het onderwijs en op de arbeidsmarkt dan een kind van laagopgeleide ouders? En als ook nog eens blijkt dat het merendeel van de bevolking - inclusief de 'verliezers' - deze meritocratische principes onderschrijft? In Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving? Beschrijven gerenommeerde Nederlandse onderzoekers in hoeverre het huidige Nederland daadwerkelijk een meritocratische samenleving is. Vervolgens brengen zij de maatschappelijke gevolgen van hun bevindingen in kaart. Mondt de meritocratie niet uit in een nieuwe klassensamenleving, waarin de scheidslijnen nog scherper en hardnekkiger zijn dan in de voorbije industriële samenleving?
€ 32,95
+ Bestel dit boek
Redacteur

Paul de Beer

Prof. dr. Paul de Beer (1957) is Henri Polak hoogleraar voor arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam en mededirecteur van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies. Van hem verscheen eerder bij AUP (met Ferry Koster) Sticking together or falling apart? Solidarity in an era of individualization and globalization (2009).