Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 28/2021
Titel
Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 28/2021
Subtitel
Muziek
Prijs
€ 32,99
ISBN
9789463720182
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
344
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
16 x 23 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Redactioneel
Cécile de Morrée, Oblong formaten en liedboeken in de zestiende eeuw: Het Antwerps liedboek en het ontstaan van een conventie
Monika Glimskär & Helena Backman, ‘Livres de Musique’ in the Leufsta Library: Traces of Transnational Movement in Sheet Music and Their Bindings
Jeroen van Gessel, The private musical memoirs of Dutch nobleman Alexander Michiels van Kessenich (1800–1869)
Jan Bos, Holland zingt de nieuwste radioschlagers: Radioliedboekjes in boekhistorisch perspectief
Bertram Mourits, ‘Een beetje muziek en de hele rest’: Literatuur en muziek op vinyl en cd: een inventarisatie
Piet Franssen, Jan van Doesborch en The dialoges of creatures moralysed
Anna de Bruyn, Devotional Reflections by Marvellous Mirrors: Vision and optics in Jan David’s Duodecim specula (1610)
Arthur der Weduwen, An unknown early monthly journal of the Netherlands: Joost Smient and Den Nederlantse Mercurius (1665)
Roman Koot, De Van Rijckevorsel bibliotheek in het Rotterdamsch Leeskabinet
Alex Alsemgeest, De Bibliotheek van de Tweede Kamer: Twee eeuwen parlementaire geschiedenis in een negentiende-eeuwse bibliotheek
Paula Drewes, Lezen achter de tralies: De geschiedenis van de Nederlandse gevangenisbibliotheek
Nick Pouls, Review: Frank Coulson en Robert Babcock (red.), The Oxford Handbook of Latin Palaeography. Oxford/New York: Oxford University Press, 2020

Over de auteurs

Cécile de Morrée (red.)

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 28/2021

Muziek

Het Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de boekgeschiedenis van de Lage Landen. Het thema van jaargang 28/ 2021 is muziek. Aan bod komen het Antwerps liedboek (1544), dat zich internationaal onderscheidde door een oblong formaat, een collectie muziekboeken bewaard in Upsala die licht werpt op de achttiende-eeuwse Europese productie en verzameling van muziekboeken, en de muzikale memoires van de Roermondse baron Michiels van Kessenich. Ook is er aandacht voor het twintigste-eeuwse fenomeen van radioliedboekjes, waarin teksten van populaire liedjes werden verspreid om te kunnen meezingen met de radio, en de dynamiek tussen literatuur en muziek in de vorm van opnames op vinyl en cd. Buiten het thema-dossier bevat het Jaarboek 28/2021 nog zes andere artikelen over uiteenlopende boekhistorische onderwerpen, waaronder de bibliotheek van de Tweede Kamer, zeventiende-eeuwse embleembundels, drukkersactiviteiten rond Jan van Doesborch, vroegmoderne nieuwsmedia, de Van Rijckevorsel bibliotheek en gevangenisbibliotheken.
Redacteur

Cécile de Morrée

Cécile de Morrée is als Universitair Docent Middelnederlandse Letterkunde verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze publiceerde onder meer over Nederlands- en Franstalige liederen in handschrift en druk en kreeg voor een onderzoeksproject op dit gebied een fellowship van de Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Daarnaast houdt ze zich bezig met middeleeuwse literatuur in relatie tot gender. ORCID ID 0000-0002-6350-3591