Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis / Yearbook for Dutch Book History
Photo by Stephanie Leblanc on Unsplash
Geographical Scope
De Lage Landen. Hiermee wordt bedoeld het gebied dat het huidige Nederland en België beslaat, uitvloeiend naar de grensregio’s (West-Duitsland, Noord-Frankrijk, Noordzee-gebied) en met inbegrip van de voormalige koloniën.
Chronological Scope
Alle perioden. Van de vroegste perioden van de schriftcultuur tot actuele digitale ontwikkelingen, van middeleeuwse manuscripten en vroegmoderne drukken tot hedendaagse collecties.
Editorial Board

Cécile de Morrée (hoofdredacteur)
Arno Kuipers (redactiesecretaris)
Alex Alsemgeest
Steven Claeyssens
Trude Dijkstra
Fleur Praal
Martine van Rhijn-Verhoef
Merel Waeyaert
Arthur der Weduwen

Keywords
Boekgeschiedenis, schriftcultuur, materialiteit, intermedialiteit, codicologie, paleografie, bibliografie, collecties, bibliotheken, manuscripten, oude drukken, prenten.
Serie

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis / Yearbook for Dutch Book History

Het Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de boekgeschiedenis van de Lage Landen in alle perioden. Het Jaarboek richt zich op een breed publiek van onderzoekers, bibliofielen en specialisten in het boekenvak of de erfgoedsector en verwelkomt gevarieerde benaderingen van de materialiteit van het boek, waaronder bijvoorbeeld paleografie, miniatuurkunst, leescultuur, collectievorming en digitale ontwikkelingen. Wetenschappelijke bijdragen worden beoordeeld via dubbelblinde peer review. Een essayistische en prettig leesbare schrijfstijl wordt bovendien bijzonder gewaardeerd omdat het Jaarboek ook het verenigingsperiodiek is van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging.

Elk Jaarboek bevat een combinatie van een aantal artikelen over een centraal thema en op zichzelf staande artikelen. Voorbeelden van recente thema’s zijn: muziek, boek & beeld, illegaal & ondergronds, nieuws & actualiteit, papier. Bij artikelen mag een samenvatting worden opgenomen in een relevante taal anders dan die waarin het artikel is geschreven. Incidenteel accepteert het Jaarboek ook relevante niet-wetenschappelijke bijdragen of artikelen waarin de internationale ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken, waaronder review-artikelen. Ook bijdragen die de boekcultuur van de Lage Landen in internationaal of transcultureel perspectief behandelen, zijn welkom. De deadline voor indienen is jaarlijks 1 november.

Meer informatie over het thema van de komende editie vindt u hier.