Macht in de Metropool
Titel
Macht in de Metropool
Subtitel
Politieke elitevorming tijdens de demografische en economische bloeifase van Antwerpen (ca. 1400-1550)
Prijs
€ 39,99
ISBN
9789463726870
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
304
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
17 x 24 x 1.9 cm
Ook beschikbaar als
eBook PDF - € 0,00
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Acknowledgement
Introduction
Economic growth and elite formation
Elites, policy and intertwining with wider society
Antwerp’s political elite under the microscope
1. Governance, administration and craft guilds in a growth city
The organisation of Antwerp’s city council
The craft guilds in Antwerp and the Quaeye Werelt-revolt
The wider city administration
De relative financial position of the political elite
Conclusion
2. Social composition and evolution of the political elite
Urban politics: a family affair
Marriage: gateway to power or source of conflict
Merchants: an apolitical party?
The increasing importance of a university education
3. The function of urban space
Sources and methodology
Pattern in fifteenth-century property ownership
Dynamics in the property market
Changing patterns of property ownership in the first half of the sixteenth century
Conclusion
4. Power and status beyond the city walls
Antwerp’s political elite active at multiple levels and in multiple cities
Rural land ownership
Seigneurial land ownership
Noble city councillors
Conclusion
General conclusion
Supporting information
Abbreviations
Measures, weights, coins and purchasing power
Note on Terminology
Bibliography
Index

Recensies en Artikelen

'Janna Everaert levert met haar studie een ware krachtproef. Ze slaagt erin om onder de formele instituties te duiken en in te zoomen op de families en de mensen die erachter schuilgaan. En dat voor een periode waarin de bronnen niet voor het oprapen liggen. Ze graaft diep, stuurt bij, nuanceert, onderbouwt en detailleert. … [Ze] levert een waardevolle en vernieuwende bijdrage aan de literatuur over elitevorming in het algemeen en de historiografie van Antwerpen in het bijzonder.'
– Rogier van Kooten, Noordbrabants Historisch Jaarboek 2023

Janna Everaert

Macht in de Metropool

Politieke elitevorming tijdens de demografische en economische bloeifase van Antwerpen (ca. 1400-1550)

In haar Gouden Eeuw nam Antwerpen de rol over van Brugge als handelscentrum van West-Europa. Antwerpen groeide daarbij uit van een middelgrote Brabantse stad tot de onbetwiste metropool van de Lage Landen met niet minder dan 100.000 inwoners. Over de impact van deze economische en demografische groei op het stadsbestuur was tot nu toe weinig bekend en dat terwijl Antwerpen een interessante en uitzonderlijke casus is. Terwijl in vergelijkbare handelsmetropolen – zoals vijftiende-eeuws Brugge, zestiende-eeuw Lyon of zeventiende-eeuws Amsterdam – het stadsbestuur steeds meer werd bevolkt door handelaars, was dat in Antwerpen niet het geval.

Macht in de Metropool reconstrueert wie er tussen 1400 en 1550 dan wel in het Antwerpse stadsbestuur zat als schepen of burgemeester, wat hun profiel was en hoe dit evolueerde door de tijd heen. Ook de vastgoedinvesteringen van deze groep en haar relatie met verschillende sleutelgroepen in de samenleving - de ambachten, de adel en het centraal bestuur – worden in kaart gebracht.

Download hier de bijlage behorend bij dit boek
Auteur

Janna Everaert

Janna Everaert is als historica verbonden aan de HOST-onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Brussel en aan de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent.