Anja van Leusden

Anja van Leusden studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie Middeleeuwse Studies. Daarna volgde zij de tweejarige post-academische opleiding voor wetenschappelijk bibliothecaris aan de Universiteit van Amsterdam. Na enkele jaren als oio onderzoek te hebben gedaan aan de Universiteit Utrecht, ging zij in 1992 werken bij Uitgeverij Verloren. Daar heeft zij meer dan 1000 boeken uitgegeven over de geschiedenis en letterkunde van de Nederlanden.

Sinds september 2020 zet Anja haar kennis en ervaring in als uitgever bij Amsterdam University Press. Zij vindt het van groot belang dat Nederlandse geesteswetenschappers hun wetenschappelijke studies niet alleen in het Engels maar ook in het Nederlands blijven publiceren. Voorstellen voor Nederlandstalige wetenschappelijke en wetenschappelijk verantwoorde boeken en series over de Nederlandse geschiedenis en letterkunde zijn dus van harte welkom.

Acquirerend redacteur Nederlandse geschiedenis en letterkunde (Nederlandstalig)
Anja van Leusden