The Study of Religion and the Training of Muslim Clergy in Europe
Titel
The Study of Religion and the Training of Muslim Clergy in Europe
Subtitel
Academic and Religious Freedom in the 21st Century
Prijs
€ 41,99
ISBN
9789048510054
Uitvoering
eBook PDF (Adobe DRM)
Aantal pagina's
503
Taal
Engels
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Table of Contents - 8 Preface and Acknowledgements - 12 Acaddemic and Religious Freedom: An Introduction - 14 Part One: Academic Freedom and the Study of religion - 30 1. Academic Freedom and Competing Authorities: Historical Reflections - 32 2. Freedom of Thought and the Authority of Tradition in Modern Jewisg Philosophy: The Cases of Spinoza and Mendelssohn - 48 3. Academic Freedom and the Symbolic Significance of Evolution - 60 4. The Dismissal of A.J. Wensinck from the Royal Academy of the Arabic Language in Cairo - 92 5. The Historical Method of Biblical Interpretation: Its Nature, Use, Origin and Limitations - 136 6. Trial of Thought: Modern Inquisition in Egypt A Case Study - 154 7. Academic Freedom in Islamic Studies and the Surveillance by Muslim Activists in Indonesia - 180 8. Historians of Religion as Agents of Religious Change - 196 9. A Passing Storm or a Structural Shift? Challenges to Academic Freedom in the United States After September 11 - 220 10. In the Wake of the Cartoon Crisis: Freedom of Expression of Academics in Denmark - 244 Part Two: The Academic Training of Muslim Clergy n Europe - 276 11. History of the Institutionalized Training of Imams in Bosnia-Herzegovina - 278 12. The Training of Imams by the Third Reich - 334 13. The Academic Training of Imams Recent Discussions and Initiatives in the Netherlands - 370 14. Non-Formal Islamic Higher Education in the Netherlands: With Some Comparative Notes on France and the United Kingdom - 404 15. Islamic Religious Pedagogy at the University of Vienna - 428 16. Legitimizing Islamic Theology at European Universities - 446 17. The Training Programme of Immams in Italy - 470 Index - 486 Contributors - 500

Willem Drees

The Study of Religion and the Training of Muslim Clergy in Europe

Academic and Religious Freedom in the 21st Century

Spanningen tussen academische en religieuze vrijheid kunnen grote maatschappelijke gevolgen hebben. Te denken valt aan de onlusten ten gevolge van de Deense cartoons, de gevolgen van ‘11 september’ voor wetenschappelijk onderzoek, en de juridische strijd over evolutie en ‘Intelligent Design’. Er zijn in onze tijd echter ook positieve ontwikkelingen. Belangrijk is dat in Europa, op verschillende manieren, gewerkt wordt aan opleidingen voor islamitische geestelijke leiders. Dit zijn opleidingen die niet geïsoleerd zijn maar verbonden met de universitaire wereld.
Dit boek biedt een eerste studie van de wetenschappelijke training van islamitische geestelijken in Europa in samenhang met de bestudering van religie en academische vrijheid.
Noot: om dit e-boek te openen heeft u Adobe Digital Editions nodig
Auteur

Willem Drees

Willem B. Drees is emeritus-hoogleraar godsdienstwijsbegeerte van de Universiteit Leiden. Hij is onlangs benoemd tot secretaris voor de geestes- en maatschappijwetenschappen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem.