Inleiding tot de Latijnse Syntaxis
Titel
Inleiding tot de Latijnse Syntaxis
Subtitel
Structuur van zin en tekst. Grammatica
Prijs
€ 29,99
ISBN
9789053569504
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
176
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 x 1.1 cm
Ook beschikbaar als
eBook ePub - € 30,99

Caroline Kroon

Inleiding tot de Latijnse Syntaxis

Structuur van zin en tekst. Grammatica

Inleiding tot de Latijnse syntaxis is een beknopt, op moderne wetenschappelijke inzichten gebaseerd overzicht van de Latijnse syntaxis, opgezet als cursusboek. Op een heldere manier worden aan de hand van aansprekende voorbeelden de belangrijkste kenmerken van de Latijnse zinsgrammatica behandeld. Hierbij ligt de nadruk meer op het verwerven van inzicht in het taalsysteem als geheel, dan op het aanleren van losse taalfeiten. Ook de tekstgrammatica komtin een apart hoofdstuk aan bod, waarmee het boek aansluit bij de toenemende aandacht in het middelbaar onderwijs voor het aanleren van vertaalstrategieën.

Inleiding tot de Latijnse syntaxis gaat vergezeld van een apart deel met gevarieerd oefenmateriaal, dat geheel gebaseerd is op authentieke Latijnse zinnen en tekstfragmenten. Hier kan de gebruiker niet alleen kennis maar vooral ook inzicht toetsen.
De bekende vertaler van Latijnse poëzie Piet Schrijvers verzorgde voor dit deel een aantal vertalingen,waaronder een integrale nieuwe vertaling van Cicero’s pleitrede voor Archias. Deze uitdagende cursus is ontwikkeld in de praktijk van het universitair onderwijs Latijn,waar hij door docenten en studenten al een aantal jaren enthousiast wordt gebruikt. Beide delen zijn ook geschikt voor ieder die zijn kennis van het Latijn wil actualiseren of uitbreiden. Voor docenten Latijn in het middelbaar onderwijs biedt het geheel een toegankelijke wetenschappelijke achtergrond bij de gangbare lesmethodes.
Auteur

Caroline Kroon

Caroline Kroon is hoogleraar Latijnse Taal- en Letterkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij verzorgde het tekstboek.|Het oefenmateriaal is van de hand van Mieke Koenen, die als universitair docent Latijn werkzaam is bij de Vrije Universiteit.

Gerelateerde boeken