Populair drukwerk in de Gouden Eeuw
Titel
Populair drukwerk in de Gouden Eeuw
Subtitel
De almanak als lectuur en handelswaar
Prijs
€ 75,99
ISBN
9789057305313
Uitvoering
Hardback
Aantal pagina's
496
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
16.8 x 24 x 2.7 cm

Jeroen Salman

Populair drukwerk in de Gouden Eeuw

De almanak als lectuur en handelswaar

Dat populair drukwerk een rijke bron is voor mentaliteitshistorisch onderzoek wordt zelden betwist. Wel is de opvatting dat de inhoud van goedkope boekjes en pamfletten simpelweg het wereldbeeld van het gewone volk weerspiegelt, inmiddels naar het rijk der fabelen verwezen. Populair drukwerk kan pas optimaal als bron worden benut, als we haar sociaal-economische en culturele betekenis in de samenleving waarin het circuleerde hebben vastgesteld. In 'Populair drukwerk in de Gouden Eeuw' wordt op basis van dit wetenschappelijke inzicht de Nederlandse almanak in de periode 1570-1705 voor het eerst uitputtend beschreven.

In Deel I gaat het om de almanak als lectuur en vindt een analyse van de inhoud en de functies plaats. Er wordt uitvoerig ingegaan op de thema's astrologie, astrologische geneeskunde, religie, geschiedschrijving, vermaaksliteratuur en praktische informatie. In Deel II, waarin de almanak als handelswaar wordt beschreven, staan de makers, verspreiders en kopers van dit drukwerk centraal. In beide delen vormen de vier belangrijke productiecentra Deventer, Amsterdam, Utrecht en Leeuwarden de spil van het betoog.

Dit boek maakt de lezer bewust van het feit dat de Nederlandse drukpers in de Gouden Eeuw niet alleen monumentale drukwerken heeft voortgebracht, maar ook massadrukwerk als almanakken produceerde en daarmee de leef- en denkwereld van grote groepen mensen mede vormgaf.

Verschenen als deel 3 in "de 'Nieuwe Reeks' van Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel" (BGNB).