Meten en tellen
Titel
Meten en tellen
Subtitel
Stedelijke inwonertallen in de Lage Landen: een nieuwe benadering
Prijs
€ 29,99
ISBN
9789463721974
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
272
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
17 x 24 x 1.9 cm
Ook beschikbaar als
eBook PDF - € 24,99

Peter van Druenen

Meten en tellen

Stedelijke inwonertallen in de Lage Landen: een nieuwe benadering

In Meten en tellen presenteert historicus en schrijver Peter van Druenen een nieuwe methode om de inwonertallen van steden in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw te kunnen inschatten. Nieuw is het feit dat er hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van oude stadsplattegronden en veel minder van de gebruikelijke bronnen zoals doop- trouw-, begraaf- en poorterboeken. Voor de zestiende eeuw gebruikt Van Druenen de beroemde stadskaarten van Jacob van Deventer en voor de zeventiende eeuw die van Joan Blaeu.

De verschillende testen die de auteur uitvoert op een aantal Zeeuwse, Hollandse en Vlaamse steden, tonen zonder uitzondering aan dat de nieuwe methode resultaten oplevert die veel betrouwbaarder zijn dan de bestaande methoden. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van de Nederlandse historische demografie. Met de nieuwe methode kunnen straks de bevolkingsaantallen van alle Nederlandse (en deels ook Belgische en Noord-Franse) steden voor het eerst systematisch worden bepaald.
Auteur

Peter van Druenen

Petrus Gerardus van Druenen (1952) is historicus, uitgever, schrijver en ICT-er. Hij heeft 17 boeken en 41 artikelen op zijn naam staan, waarvan de meest recente zijn: 'Oprichting van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in Vlissingen in 1769: incident of implicatie?' in: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (Middelburg, 2019), De klimaatparadox (Amsterdam, 2018) en Vissers, Kapers, Arbeiders (Vlissingen, 2015).
lup=printpartner=