De stille kracht – Louis Couperus
Titel
De stille kracht – Louis Couperus
Prijs
€ 20,00
ISBN
9789463723954
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
116
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
17 x 24 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Voor je begint...
Tekst
1 Proloog
2 Léonie en Theo
3 Van Oudijck
4 Het zwarte gevaar
5 De regent
6 De tafeldans
7 Addy de Luce
8 De witte hadji
9 Si-Oudijck
10 Een echte Hollander
11 De stille kracht
12 De smeekbede van de Raden-Ajoe Pangéran
13 Het onderhoud met de moeder van de regent
14 De fancy fair
15 De ondergang van Eva
16 Léonie en de stille kracht
17 Van Oudijck en de stille kracht
18 Het tweede onderhoud
19 De ontwrichting van hun levens
20 Slot
Context
21 Couperus en Indië
22 Couperus en het naturalisme
23 De stijl van Couperus
24 Koloniaal of antikoloniaal?
25 De reactie van de lezers in Nederland
26 De lezers in het moderne Indonesië
Voor wie meer wil weten
Vragen en opdrachten
Verantwoording
Woorden en begrippen

Rick Honings, Olf Praamstra

De stille kracht – Louis Couperus

De stille kracht (1900) van Louis Couperus is de beroemdste roman uit de Nederlands- Indische letterkunde. Alle onderwerpen die daarin een rol spelen komen in dit klassiek geworden werk aan de orde: de rol van de Nederlanders als kolonisator, de positie van de Indonesische bevolking, de overweldigende schoonheid van de natuur, goena-goena (zwarte magie), seksualiteit, onderdrukking, geweld en de (dreiging van de) islam. De stille kracht kan dienen om een genuanceerd beeld te geven van de geschiedenis van het Neder landse kolonialisme in ‘de Oost’ en de rol die literatuur daarin heeft gespeeld.

Nog altijd bestaat er grote waardering voor De stille kracht. Het is tientallen malen herdrukt en vertaald in meer dan vijftien talen. Louis Couperus vertelt niet alleen een spannend verhaal met thrillerachtige elementen en de nodige liefdesaffaires, het boek is ook heel goed geschreven en geeft een indringend beeld van het leven van de Nederlanders in ‘hun’ kolonie in Nederlands-Indië aan het einde van de negentiende eeuw. Couperus kende Indië uit eigen ervaring. Hij werd weliswaar in Den Haag geboren, maar zijn familie leefde al generaties lang in Nederlands-Indië en was er sterk door beïnvloed.

Er is voor dit boek een digitale docentenhandleiding beschikbaar. Bent u docent, neem contact op met marketing@aup.nl.
Auteurs

Rick Honings

Rick Honings (1984) is Scaliger-hoogleraar en verbonden aan het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS). Zijn onderzoek richt zich vooral op de Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw en op de Indische letteren.

Olf Praamstra

Olf Praamstra (1950) is emeritus-hoogleraar ‘Nederlandse literatuur in contact met andere culturen’ aan de Universiteit Leiden en als gast-onderzoeker verbonden aan het onderzoeksinstituut LUCAS van de Leidse Faculteit Geesteswetenschappen.

Gerelateerde boeken