Wetenschap gerelativeerd
Titel
Wetenschap gerelativeerd
Subtitel
Kanttekeningen uit de leefwereld
Prijs
€ 7,99
ISBN
9789463724883
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
44
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
11.5 x 17.6 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Wetenschapsdefinities
Typen problemen
Objectieve wetenschap?
Drie casussen
De kwantitatieve benadering
Oriënterende literatuurlijst

Ruben Gowricharn

Wetenschap gerelativeerd

Kanttekeningen uit de leefwereld

In deze afscheidsrede bespreekt Ruben Gowricharn zijn ervaring als ambtelijk en academisch onderzoeker. Wetenschapsdefinities, typen problemen en de pretentie van de sociale wetenschap objectief te zijn, kunnen zijn goedkeuring niet wegdragen. Hij richt zijn pijlen op zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve onderzoek. Aan de hand van zijn drie recente Nederlandstalige boeken, die verschillende leefwerelden adresseren, betoogt Gowricharn dat de subjectiviteit van onderzoekers via het constructivisme, ideologische perspectieven en culturele normbeelden doorwerkt in de onderzoekrapportage. In het kwantitatief onderzoek komt erbij dat het onderzoeksresultaat betekenis krijgt door statistische regels en datatransformaties. Dat leidt er vaak toe dat het beeld van de onderzoeker dat van de respondenten overschaduwt. Wetenschap gerelativeerd is een eenvoudig en ludiek geschreven boekje dat een venster opent op de onderzoekspraktijk.
Auteur

Ruben Gowricharn

Ruben Gowricharn, hoogleraar Hindostaanse diasporastudies aan de Vrije Universiteit, heeft tal van boeken en artikelen over Hindostanen in Suriname en Nederland op zijn naam staan.