Wetenschap gerelativeerd
Title
Wetenschap gerelativeerd
Subtitle
Kanttekeningen uit de leefwereld
Price
€ 7,99
ISBN
9789463724883
Format
Paperback
Number of pages
44
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
11.5 x 17.6 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Wetenschapsdefinities
Typen problemen
Objectieve wetenschap?
Drie casussen
De kwantitatieve benadering
Oriënterende literatuurlijst

Ruben Gowricharn

Wetenschap gerelativeerd

Kanttekeningen uit de leefwereld

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
In deze afscheidsrede bespreekt Ruben Gowricharn zijn ervaring als ambtelijk en academisch onderzoeker. Wetenschapsdefinities, typen problemen en de pretentie van de sociale wetenschap objectief te zijn, kunnen zijn goedkeuring niet wegdragen. Hij richt zijn pijlen op zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve onderzoek. Aan de hand van zijn drie recente Nederlandstalige boeken, die verschillende leefwerelden adresseren, betoogt Gowricharn dat de subjectiviteit van onderzoekers via het constructivisme, ideologische perspectieven en culturele normbeelden doorwerkt in de onderzoekrapportage. In het kwantitatief onderzoek komt erbij dat het onderzoeksresultaat betekenis krijgt door statistische regels en datatransformaties. Dat leidt er vaak toe dat het beeld van de onderzoeker dat van de respondenten overschaduwt. Wetenschap gerelativeerd is een eenvoudig en ludiek geschreven boekje dat een venster opent op de onderzoekspraktijk.
Author

Ruben Gowricharn

Ruben Gowricharn, hoogleraar Hindostaanse diasporastudies aan de Vrije Universiteit, heeft tal van boeken en artikelen over Hindostanen in Suriname en Nederland op zijn naam staan.