Nederlandstalige terminologie in de praktijk
Titel
Nederlandstalige terminologie in de praktijk
Subtitel
Een selectie van artikelen uit symposia van NL-Term
Prijs
€ 34,99
ISBN
9789463725378
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
204
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
17 x 24 cm
Ook beschikbaar als
eBook PDF - € 34,99

Recensies en Artikelen

Terminologie is een onderdeel van vaktaal, het jargon dat vakgenoten onderling spreken als ze het over hun vak hebben. Om misverstanden van allerlei aard te voorkomen moet terminologie goed omschreven zijn … [en juist worden vertaald], in beide betekenissen van het woord: overzetten naar een andere taal en uitleggen voor de leek. … In Nederlandstalige terminologie in de praktijk zijn nu zestien van de interessantste lezingen [van het jaarlijkse symposium van NL-Term] gebundeld, over onderwerpen als Engelse termen in de hulpverlening, het werk van de gerechtstolk, en het Nederlands in de wetenschap.
- Raymond Noë van Onze Taal

Nederlandstalige terminologie in de praktijk

Een selectie van artikelen uit symposia van NL-Term

Terminologie is van iedereen en is overal te vinden. Iedereen gebruikt termen, bewust of onbewust, in de specialistische taal van een vakgebied of in de algemene taal van alledag. Termen kunnen gewone woorden zijn, maar ook moeilijke vreemde woorden. Termen kunnen voor verwarring en misverstanden zorgen als niet iedereen dezelfde terminologie hanteert of als de gebruikte terminologie voor verschil in uitleg vatbaar is. Daarom is terminologie belangrijk.

In dit boek biedt NL-Term, de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie, een inkijk in het terminologiegebruik in Nederland en in Vlaanderen. De zeventien auteurs beschrijven de praktijk in zeer uiteenlopende vakgebieden en maatschappelijke contexten. Het varieert van overheidscommunicatie tot cultureel erfgoed en geneeskunde en van rechtspraak tot meubel- en interieurkunst.
Redacteurs

Cornelia Wermuth

Maria-Cornelia Wermuth (PhD, Vrije Universiteit Amsterdam) is hoofddocent aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven (Campus Antwerpen) en hoofd van de Onderzoeksgroep Vertaling en technologie. Ze is bestuurslid van NL-Term.

Els Ruijsendaal

Els Ruijsendaal is verbonden aan het BeNeLux-Universitair Centrum en bestuurslid van NL-Term.

Marcel Thelen

Marcel Thelen is oud-hogeschoolhoofddocent Terminologie en Vertalen en was hoofd opleiding aan de Vertaalacademie Maastricht. Hij is tevens covoorzitter van NL-Term.