Nederlandstalige terminologie in de praktijk
Title
Nederlandstalige terminologie in de praktijk
Subtitle
Een selectie van artikelen uit symposia van NL-Term
Price
€ 37,99
ISBN
9789463725378
Format
Paperback
Number of pages
204
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24 cm
Also available as
eBook PDF - € 32,99
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Marcel Thelen en Joost Buysschaert, Woord vooraf
Marcel Thelen, Inleiding
Cornelia Wermuth, Terminologie en algemene taal
Willy Martin, Het Nederlands als vaktaal
Willy Martin, Waar moet dat naartoe? Toekomstperspectieven voor de terminologie in Nederland en Vlaanderen
Sue Muhr-Walker, Lover boys. Engelse terminologie in de sociale hulpverlening
Jan Bosmans, Een radiologisch lexicon voor Nederland en Vlaanderen: zin of onzin?
Joop Vanderheiden, Woordenlijsten bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Eline Zenner, Engelse invloed in externe bedrijfscommunicatie. Domeinverlies of lexicaal verlies?
Sue Muhr-Walker, Engelse beroepsaanduidingen in het Nederlands
Jeroen van Gent, Het Nederlands in de wetenschap
Dave van Gompel, Van architraaf tot zwik: de verloren vaktaal van de Nederlandse meubel- en interieurkunst
Alex Brenninkmeijer, Geloofwaardig communiceren
Katalin Balogh, De gerechtstolk
Wouter Pas en Jeroen van Nieuwenhove, Belgische Nederlandstalige overheidsterminologie in regelgeving
Ingrid van Gent, Interlinguale variatie in EU-context
Isabelle Bambust, Hoe versluierend blijft versluierd medisch taalgebruik in de (Nederlandse) rechtspraak?
Benny Van Bruwaene, 'Big data' in de geneeskunde en de relevantie ervan voor medische terminologie
Index

Reviews and Features

Terminologie is een onderdeel van vaktaal, het jargon dat vakgenoten onderling spreken als ze het over hun vak hebben. Om misverstanden van allerlei aard te voorkomen moet terminologie goed omschreven zijn … [en juist worden vertaald], in beide betekenissen van het woord: overzetten naar een andere taal en uitleggen voor de leek. … In Nederlandstalige terminologie in de praktijk zijn nu zestien van de interessantste lezingen [van het jaarlijkse symposium van NL-Term] gebundeld, over onderwerpen als Engelse termen in de hulpverlening, het werk van de gerechtstolk, en het Nederlands in de wetenschap.
- Raymond Noë van Onze Taal

Nederlandstalige terminologie in de praktijk

Een selectie van artikelen uit symposia van NL-Term

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Terminologie is van iedereen en is overal te vinden. Iedereen gebruikt termen, bewust of onbewust, in de specialistische taal van een vakgebied of in de algemene taal van alledag. Termen kunnen gewone woorden zijn, maar ook moeilijke vreemde woorden. Termen kunnen voor verwarring en misverstanden zorgen als niet iedereen dezelfde terminologie hanteert of als de gebruikte terminologie voor verschil in uitleg vatbaar is. Daarom is terminologie belangrijk.

In dit boek biedt NL-Term, de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie, een inkijk in het terminologiegebruik in Nederland en in Vlaanderen. De zeventien auteurs beschrijven de praktijk in zeer uiteenlopende vakgebieden en maatschappelijke contexten. Het varieert van overheidscommunicatie tot cultureel erfgoed en geneeskunde en van rechtspraak tot meubel- en interieurkunst.
Editors

Cornelia Wermuth

Maria-Cornelia Wermuth (PhD, Vrije Universiteit Amsterdam) is hoofddocent aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven (Campus Antwerpen) en hoofd van de Onderzoeksgroep Vertaling en technologie. Ze is bestuurslid van NL-Term.

Els Ruijsendaal

Els Ruijsendaal is verbonden aan het BeNeLux-Universitair Centrum en bestuurslid van NL-Term.

Marcel Thelen

Marcel Thelen is oud-hogeschoolhoofddocent Terminologie en Vertalen en was hoofd opleiding aan de Vertaalacademie Maastricht. Hij is tevens covoorzitter van NL-Term.