Denken over geloven
Titel
Denken over geloven
Subtitel
Van moderne zekerheid tot agnostische terughoudendheid
Prijs
€ 29,99
ISBN
9789464561982
Uitvoering
Hardback
Aantal pagina's
232
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Ook beschikbaar als
eBook PDF - € 0,00
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Denken over geloven: Inleidende overwegingen
1. Moderne zekerheid

J.H. Scholten: ‘een redelijk geloof’
A. Kuenen: ‘vroom en vrij’
L.W.E. Rauwenhoff: ‘de dichtende verbeelding’
2. Uitgaan van God of van de geschiedenis der godsdiensten?
J.H. Gunning: ‘uit het beginsel van het geloof der gemeente’
C.P. Tiele: ‘op zuiver onpartijdig, wetenschappelijk standpunt’
P.D. Chantepie de la Saussaye: ‘Leven gaat vóór de waarheid’
3. Geloven als waagstuk
W.B. Kristensen: ‘Wij blijven vreemdelingen in de voorhof van de tempel’
K.H. Roessingh: ‘de breuk die er is in de werkelijkheid’
H.T. de Graaf: ‘het onuitputtelijk levensverband’
4. Agnostische terughoudendheid
L.J. van Holk: ‘de ondoorgrondelijke, die het ontoegankelijk licht bewoont’
H.J. Heering: ‘wacht even, wacht even, want wij hebben dit gedaan’
H.J. Adriaanse: ‘waar de wetenschappen over hebben te zwijgen’
5. Geloof als taal en als overtuigingen
Chronologisch overzicht
Noten
Literatuurlijst
Personenregister
Woorden van dank

Recensies en Artikelen

‘Een glashelder boek over de geloofwaardigheid van religie en de veranderende tijdgeest.’
– Frits de Lange, emeritus hoogleraar ethiek van de Protestantse Theologische Universiteit

‘Gefascineerd zitten lezen! Over de wetenschappelijke bestudering van geloofwaardig geloven aan de hand van twaalf Leidse hoogleraren. Breedte, diepgang en fraaie stijl.’
– Carel Stolker, tot 2021 rector magnificus van de Universiteit Leiden

‘Drees schreef een knap, bezinnend boek, dat aandacht verdient.’
–Tjerk de Reus, Friesch Dagblad

Willem Drees

Denken over geloven

Van moderne zekerheid tot agnostische terughoudendheid

Vanwege de scheiding van kerk en staat werd in de negentiende eeuw in openbare universiteiten kerkelijke theologie vervangen door godsdienstfilosofie. Als venster op het denken over geloven gebruikt Willem B. Drees, de laatste hoogleraar godsdienstwijsbegeerte in Leiden, werk van zijn voorgangers. In de tweede helft van de negentiende eeuw dachten zij houvast te kunnen vinden in het redelijk denken, in kennis van de godsdiensten of hun eigen geloof. Na de Eerste Wereldoorlog wordt geloof gezien als een keuze voor vertrouwen op de zin van het Geheel. Recenter zien we agnostische terughoudendheid die religieus en wetenschappelijk wordt gemotiveerd. Een geladen zwijgen.
Auteur

Willem Drees

Willem B. Drees is emeritus-hoogleraar godsdienstwijsbegeerte van de Universiteit Leiden. Hij is onlangs benoemd tot secretaris voor de geestes- en maatschappijwetenschappen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem.