Open Access Boeken

Our Open Access books are published online and marketed internationally. AUP offers high quality service and competitive pricing.

Sponsored Open Access

Auteurs met institutionele financiering kunnen bij AUP altijd kiezen voor Open Access (OA).

Directe Open Access vanaf €8950

AUP biedt sterk concurrerende tarieven voor publicaties in open access. Directe publicatie van een monografie of een verzamelbundel in open access is mogelijk vanaf €8950.

Keuze en beschikbaarheid

Titels die in Open Access zijn verschenen hebben op de pagina van het boek op onze website een link naar de Open Access-database waar het eboek gratis is te downloaden. Indien men de voorkeur geeft aan de gedrukte versie, dan is deze rechtstreeks te bestellen via dezelfde pagina, of via de boekhandel.Onze Open Access-partners zijn:

Green Open Access

AUP is een voorstander van OA voor al onze academische boekhoofdstukken en boeken. Wij moedigen auteurs aan om de auteursversie van hun manuscript te delen in institutionele repositories, op een persoonlijke website en op netwerken zoals Mendeley, ResearchGate, Academica.edu en vergelijkbare diensten. AUP heeft geen embargo of wachttijd voor Green Open Access. De auteursversie is het manuscript na peer-review en geaccepteerd voor publicatie, bijvoorbeeld als MS Word bestand, RTF of PDF, maar niet de AUP drukproef of definitieve PDF. Bij het delen dient gerefereerd te worden aan de officiële archiefversie van het artikel: dit is het boek zoals vermeld op de AUP website. Voeg bij de referentie aan boeken het ISBN toe, en voor boekhoofdstukken het DOI (Digital Object Indentifier, deze ziet er zo uit: dx.doi.org/10.5117/XXX.X.XXX). Hiermee wordt het voor lezers eenvoudig gemaakt om het artikel, hoofdstuk of boek te citeren.

Als de bijdrage is gepubliceerd met onmiddellijke OA dan mag de definitieve PDF worden gedeeld. De OA status van een boekhoofdstuk of compleet boek staat vermeld op de AUP website.

Figshare

AUP werkt samen met Figshare, een webgebaseerd platform om academische instellingen te helpen bij het beheren, verspreiden en meten van de publieke aandacht voor al hun onderzoeksresultaten. AUP gebruikt hun repository-software om appendici, audio- en/of videobestanden, datasets en dergelijke, snel en efficiënt openbaar beschikbaar te maken in de AUP-portal, https://aup.figshare.com/. Auteurs kunnen hun gegevens ook indienen in een gemakkelijk te gebruiken inzendersysteem. Inhoud die in de portal is gepubliceerd, profiteert van meetwaarden voor bijgehouden gebruiksrechten, waaronder Altmetrics, duidelijke licentie-informatie, voorvertoningsbestanden, een citable digital object identifier (DOI) en meer.

Knowledge Unlatched

AUP kan uw boek bij Knowledge Unlatched (KU) aanmelden voor de jaarlijkse selectieronde. Als het boek in de KU collectie wordt geaccepteerd zal het zonder verdere kosten als Open Access (OA) beschikbaar komen. KU biedt wetenschappelijke boeken wereldwijd aan zonder kosten voor lezers en auteurs en werkt samen met internationale bibliotheken aan het bevorderen van Open Access voor publicaties vanuit vooraanstaande uitgeverijen.

OAPEN OA Books Toolkit

De OAPEN Open Access Books Toolkit behandelt specifieke onderwerpen die verband houden met open access boeken. Elk artikel biedt een snelle en korte inleiding tot een bepaald aspect van het open access publiceren van boeken. De toolkit dient ook als bewegwijzeringstool: artikelen bevatten een lijst met bronnen waarnaar wordt verwezen, verder lezen en links naar definities van sleuteltermen: https://oabooks-toolkit.org.

Contact

Voor vragen en informatie over open access graag een e-mail sturen naar Maryse Elliott (m.elliott@aup.nl).