De ontdekking van het speciale kind
Titel
De ontdekking van het speciale kind
Subtitel
Over de negentiende-eeuwse Idiotenschool van dominee Van Koetsveld
Prijs
€ 31,99
ISBN
9789463724586
Uitvoering
Hardback
Aantal pagina's
240
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 x 2 cm
Ook beschikbaar als
eBook PDF - € 26,99
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Proloog
I Het normale en het speciale
-Intro
-Van normaal naar speciaal
-Zwak van geest
-Het begin van de Haagse Idiotenschool
-Speciaal onderwijs
-Sekse als pedagogisch motief
-Faam voor het speciale
II Het soevereine en het sociale
-Intro
-Zielzorg en armoedebestrijding
-Koningin Sophie
-De Abendberg
-Van cretinisme naar idiotisme
-Zorgende macht
-Sociaal en soeverein
III Het goddelijke en het redelijke
-Intro
-Herderlijke macht
-Inwendige zending en innerlijke leefwereld
-De rede en ‘de idioot’
-Schedelleer en cretinisme
-Interventie-logica
IV Het kinderlijke en het innerlijk
-Intro
-Kindernatuur
-Zedenkundige behandeling
-Het wilde kind
-Spraak en taal
-Zintuigen en ontwikkeling
-Routines en technieken
-Idiotisme: het kinderlijke innerlijk
V Speciale kinderen in de Haagse Idiotenschool
-Intro
-Het kinderlijke innerlijk
-Ziek of zwak?
-De Krankzinnigenwet van 1841
-De rechterlijke machtiging
-Vroege diagnostiek
-Speciale kinderen
-Casuïstiek
-Eersteling
-Het jongetje met epilepsie
-De drie zusjes
-Het sociale syndroom
Epiloog
Noten
Literatuur
Verantwoording en dank

Recensies en Artikelen

'Al deze thema's die Van Drenth minutieus uitwerkt, maakt "De ontdekking van het speciale kind" een rijk boek waaruit ook veel te leren valt voor de huidige tijd.'
Didactief

“Het boek bezit niet alleen historische relevantie, maar heeft ook de potentie om hedendaagse kwesties over jeugdzorg en speciaal onderwijs te kaderen.”
– Nathanje Dijkstra, BMGN/LCHR

Annemieke van Drenth

De ontdekking van het speciale kind

Over de negentiende-eeuwse Idiotenschool van dominee Van Koetsveld

Annemieke van Drenth onderzoekt aan de hand van de geschiedenis van de Haagse Idiotenschool hoe speciale kinderen in de loop van de negentiende eeuw ontdekt werden. Dominee Cornelis E. van Koetsveld richtte deze eerste school voor speciaal onderwijs op met steun van de zeer betrokken koningin Sophie. Kinderen die niet mee konden komen in het gewone lager onderwijs werden er onder de noemer ‘idioot’ opgenomen. Idiotisme werd niet langer als ziekte gezien, maar als stagnatie in de kinderlijke ontwikkeling. Prikkeling van de zintuigen moest de innerlijke wereld van het kind doen ontwaken. Erkenning van idiotisme als sociaal syndroom maakte speciale kinderen tot object van zorg. Met veel geduld werden hen basale zaken aangeleerd. De groeiende aandacht voor speciale kinderen onderstreepte niet alleen de idee van normaliteit, maar stimuleerde ook het verlangen om álle kinderen te onderwijzen. De consequenties daarvan zien we tot op de dag van vandaag terug in ons schoolsysteem.
Auteur

Annemieke van Drenth

Annemieke van Drenth (1954) is medewerker van de sectie Orthopedagogiek van de Universiteit Leiden. Ze publiceerde een reeks van boeken en artikelen op het terrein van de cultuurgeschiedenis rond gender en disability.