De ontdekking van het speciale kind
Title
De ontdekking van het speciale kind
Subtitle
Over de negentiende-eeuwse Idiotenschool van dominee Van Koetsveld
Price
€ 31,99
ISBN
9789463724586
Format
Hardback
Number of pages
240
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 x 2 cm
Also available as
eBook PDF - € 26,99

Reviews and Features

'Al deze thema's die Van Drenth minutieus uitwerkt, maakt "De ontdekking van het speciale kind" een rijk boek waaruit ook veel te leren valt voor de huidige tijd.'
Didactief

Annemieke van Drenth

De ontdekking van het speciale kind

Over de negentiende-eeuwse Idiotenschool van dominee Van Koetsveld

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Annemieke van Drenth onderzoekt aan de hand van de geschiedenis van de Haagse Idiotenschool hoe speciale kinderen in de loop van de negentiende eeuw ontdekt werden. Dominee Cornelis E. van Koetsveld richtte deze eerste school voor speciaal onderwijs op met steun van de zeer betrokken koningin Sophie. Kinderen die niet mee konden komen in het gewone lager onderwijs werden er onder de noemer ‘idioot’ opgenomen. Idiotisme werd niet langer als ziekte gezien, maar als stagnatie in de kinderlijke ontwikkeling. Prikkeling van de zintuigen moest de innerlijke wereld van het kind doen ontwaken. Erkenning van idiotisme als sociaal syndroom maakte speciale kinderen tot object van zorg. Met veel geduld werden hen basale zaken aangeleerd. De groeiende aandacht voor speciale kinderen onderstreepte niet alleen de idee van normaliteit, maar stimuleerde ook het verlangen om álle kinderen te onderwijzen. De consequenties daarvan zien we tot op de dag van vandaag terug in ons schoolsysteem.
Author

Annemieke van Drenth

Annemieke van Drenth (1954) is medewerker van de sectie Orthopedagogiek van de Universiteit Leiden. Ze publiceerde een reeks van boeken en artikelen op het terrein van de cultuurgeschiedenis rond gender en disability.