Een kwaad geweten
Titel
Een kwaad geweten
Subtitel
De worsteling met de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog vanaf 1950
ISBN
9789048556854
Uitvoering
eBook PDF
Aantal pagina's
368
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Ook beschikbaar als
Paperback - € 29,99

Recensies en Artikelen

'Wat me allereerst in positieve zin opviel aan dit boek was de volledigheid en precisie ervan.'
– Liesbeth Rosen Jacobson, Indies Tijdschrift

Meindert van der Kaaij

Een kwaad geweten

De worsteling met de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog vanaf 1950

De oorlog in Indonesië en het extreme geweld dat de Nederlandse troepen daarbij gebruikten, zijn lange tijd geen onderwerp geweest waarover in Nederland veel werd gesprokenen geschreven. Na het einde van de oorlog deed de regering veel moeite om discussies daarover uit de weg te gaan of zelfs in de kiem te smoren. Onthullingen van Indië-veteraan Joop Hueting in 1969 leidden aanvankelijk tot grote commotie, met als uitkomst de Excessennota en het regeringsstandpunt dat de krijgsmacht zich correct had gedragen, afgezien vaneen aantal ‘excessen’. Daar bleef het bij, totdat er in de laatste decennia steeds meer aanwijzingenkwamen dat de krijgsmacht op grotereschaal extreem geweld had toegepast.

Behalve de politiek worstelden ook journalisten, historici en geschiedenisdocenten met de gewelddadig verlopen dekolonisatie van Indonesië. De meest betrokken groepen, zoals de veteranen, Molukkers en Indische Nederlanders, waren eveneens lang terughoudend om in het openbaar over hun vaak bittere ervaringen te praten. Ten slotte leek ook Indonesië niet erg geïnteresseerd in het oprakelen van deze geschiedenis van wederzijds geweld. Zo kreeg de oorlog pas laat, heel voorzichtig en schoksgewijs, een plek in de Nederlandse herinneringscultuur.
Auteur

Meindert van der Kaaij

Meindert van der Kaaij was tot 1992 journalist bij het Leidsch Dagblad en van 1999 tot 2020 bij dagblad Trouw. Ook was hij freelancer in New York voor de Volkskrant, De Morgen en BRT-radio. In 2012 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op de politieke biografie Een eenzaam staatsman. Dirk de Geer (1870-1960). Van 2017 tot 2021 was hij als onderzoeker verbonden aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden.

Gerelateerde boeken