Een kwaad geweten
Titel
Een kwaad geweten
Subtitel
De worsteling met de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog vanaf 1950
Prijs
€ 29,99
ISBN
9789463720687
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
368
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 x 25.1 cm
Ook beschikbaar als
eBook PDF - € 0,00
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Inleiding
1 De verhalen van ooggetuigen
2 Van militair naar veteraan
3 Over tot de orde van de dag
4 Het probleem Westerling
5 Het rapport van Van Rij en Stam
6 Parlementaire enquete regeringsbeleid en Indonesie
7 De kwestie Nieuw-Guinea
8 Stilte over de oorlog
9 Hueting en de storm die volgde
10 Verjaring van misdrijven in Indonesie
11 Het staatsbezoek aan Indonesie, 1971
12 De historiografie na Hueting
13 Journalistiek en cultuur
14 Indische Nederlanders en Molukkers
15 Indie-veteranen komen voor zichzelf op
16 Het visum voor Poncke Princen
17 Het staatsbezoek aan Indonesie, 1995
18 De verkeerde kant van de geschiedenis
19 Rawagede in de rechtbank
20 Tekenen van verwerking
21 De oorlog in Indonesie in de schoolklas
22 Na 65 jaar: het wetenschappelijk onderzoek
23 Slotbeschouwing
Noten
Bronnen

Recensies en Artikelen

'Wat me allereerst in positieve zin opviel aan dit boek was de volledigheid en precisie ervan.'
– Liesbeth Rosen Jacobson, Indies Tijdschrift

Meindert van der Kaaij

Een kwaad geweten

De worsteling met de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog vanaf 1950

De oorlog in Indonesië en het extreme geweld dat de Nederlandse troepen daarbij gebruikten, zijn lange tijd geen onderwerp geweest waarover in Nederland veel werd gesprokenen geschreven. Na het einde van de oorlog deed de regering veel moeite om discussies daarover uit de weg te gaan of zelfs in de kiem te smoren. Onthullingen van Indië-veteraan Joop Hueting in 1969 leidden aanvankelijk tot grote commotie, met als uitkomst de Excessennota en het regeringsstandpunt dat de krijgsmacht zich correct had gedragen, afgezien vaneen aantal ‘excessen’. Daar bleef het bij, totdat er in de laatste decennia steeds meer aanwijzingenkwamen dat de krijgsmacht op grotereschaal extreem geweld had toegepast.

Behalve de politiek worstelden ook journalisten, historici en geschiedenisdocenten met de gewelddadig verlopen dekolonisatie van Indonesië. De meest betrokken groepen, zoals de veteranen, Molukkers en Indische Nederlanders, waren eveneens lang terughoudend om in het openbaar over hun vaak bittere ervaringen te praten. Ten slotte leek ook Indonesië niet erg geïnteresseerd in het oprakelen van deze geschiedenis van wederzijds geweld. Zo kreeg de oorlog pas laat, heel voorzichtig en schoksgewijs, een plek in de Nederlandse herinneringscultuur.

Bekijk de trailer voor de hele reeks via YouTube.
Auteur

Meindert van der Kaaij

Meindert van der Kaaij was tot 1992 journalist bij het Leidsch Dagblad en van 1999 tot 2020 bij dagblad Trouw. Ook was hij freelancer in New York voor de Volkskrant, De Morgen en BRT-radio. In 2012 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op de politieke biografie Een eenzaam staatsman. Dirk de Geer (1870-1960). Van 2017 tot 2021 was hij als onderzoeker verbonden aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden.