Van Rij en Stam
Titel
Van Rij en Stam
Subtitel
Rapporten van de Commissie van onderzoek naar beweerde excessen gepleegd door Nederlandse militairen in Indonesië, 1949-1954 (Bronnenpublicatie)
Prijs
€ 24,99
ISBN
9789463720786
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
240
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 x 16.4 cm
Ook beschikbaar als
eBook PDF - € 0,00
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Inleiding
Verantwoording

INGEDIENDE RAPPORTEN
De affaire-Goenoeng Simping (Bruiloftszaak)
Zuid-Celebes
Adviesnota’s aan minister Donker

NIET-INGEDIENDE RAPPORTEN
Excessen, gepleegd door Henri Schrijver, thans adjudantonderofficier KNIL
De Bondowosoaffaire
De Peniwenaffaire
De zaak P.G. Krijnen en H. Verburght
De zaak J. Nordmann c.s.
De affaire kolonel Krönig en luitenant-kolonel Maris (Malangzaak)
Aantekeningen over krijgsraadzaken

Noten
Lijst van afkortingen
Woordenlijst
Bronnen
Register

Maarten van der Bent (red.)

Van Rij en Stam

Rapporten van de Commissie van onderzoek naar beweerde excessen gepleegd door Nederlandse militairen in Indonesië, 1949-1954 (Bronnenpublicatie)

Tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog drongen berichten over vermeende oorlogsmisdaden van Nederlandse militairen slechts mondjesmaat tot Nederland door. Toch klonk nog tijdens de oorlog de eerste roep om een onafhankelijk onderzoek naar zulke berichten. Na herhaald aandringen vanuit de Tweede Kamer werd ten slotte in oktober 1949 een commissie van drie juristen naar Indonesië uitgezonden met als opdracht een niet-justitieel onderzoek naar de beschuldigingen van extreem geweld in te stellen.

Om uiteenlopende redenen diende deze onderzoekscommissie slechts over twee zaken rapporten in, die bovendien maar door twee van de drie commissieleden – Kees van Rij en Wim Stam – waren ondertekend. Tot 1969 bleef het bestaan van deze rapporten voor het parlement en de buitenwacht verborgen. Tijdens de opstelling van de Excessennota kwamen de rapporten weer boven water en werden er nooit ingediende rapporten over zes andere zaken gevonden. Alle acht rapporten speelden bij de opstelling van de Excessennota een cruciale rol, terwijl vooral het rapport over Zuid-Sulawesi van groot belang zou blijken voor de geschiedschrijving over de oorlog. Tot op heden lagen de rapporten van Van Rij en Stam diep verborgen in de archieven. Deze bronpublicatie, voorafgegaan door een uitvoerige inleiding, maakt ze voor het eerst voor een breder publiek toegankelijk.

Bekijk de trailer voor de hele reeks via YouTube.
Redacteur

Maarten van der Bent

Maarten van der Bent studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en culturele antropologie aan de Universiteit van Uppsala. Van 2018 tot en met 2021 was hij als onderzoeker betrokken bij het onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1950’, eerst bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), later bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Momenteel is hij als onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum Restitutie, het kenniscentrum voor vraagstukken die verband houden met kunstroof en restitutie, dat bij het NIOD is ondergebracht.