Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1950
Geographical Scope
Europa-Zuidoost-Azië
Chronological Scope
1945-1950
Keywords
Indonesië, dekolonisatie, onafhankelijkheid, geweld, oorlog
Logo
Serie

Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1950

Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1950 presenteert de resultaten van het gezamenlijk onderzoeksprogramma van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Binnen enkele projecten is samengewerkt met Indonesische en andere internationale historici.

Centraal in de serie staat de vraag naar de dynamiek van de gebeurtenissen rond het geweld, vanaf de uitroeping van de Republiek Indonesia op 17 augustus 1945 tot het einde van de oorlog in 1949. Daarbij wordt uitvoerig ingegaan op militaire, politieke en justitiële aspecten en op de gevolgen van het geweld voor verschillende bevolkingsgroepen. Ook wordt aandacht besteed aan de politieke en maatschappelijke nasleep in Nederland.