Sporen vol betekenis / Meniti Arti
Titel
Sporen vol betekenis / Meniti Arti
Subtitel
In gesprek met 'Getuigen & Tijdgenoten' over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog / Bertukar Makna bersama 'Saksi & Rekan Sezaman' tentang Perang Kemerdekaan Indonesia
Prijs
€ 29,99
ISBN
9789463726580
Uitvoering
Hardback
Aantal pagina's
312
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
21 x 23.4 x 2.8 cm
Ook beschikbaar als
eBook PDF - € 0,00

Sporen vol betekenis / Meniti Arti

In gesprek met 'Getuigen & Tijdgenoten' over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog / Bertukar Makna bersama 'Saksi & Rekan Sezaman' tentang Perang Kemerdekaan Indonesia

De strijd om de onafhankelijkheid in Indonesië tussen 1945 en 1949 heeft letterlijk en figuurlijk zijn sporen nagelaten. In beeld en tekst nemen de auteurs de lezer mee op hun zoektocht langs mensen, objecten en plaatsen in Indonesië en Nederland. In dit tweetalige Indonesisch/ Nederlandse boek draait het om de persoonlijke ervaringen van burgers en militairen die het conflict van nabij meemaakten. Er wordt stilgestaan bij de vraag hoe mensen uit beide landen terugkijken op die tijd en hoe herinneringen daaraan al dan niet levend worden gehouden. Op deze manier brengen de auteurs de menselijke maat terug in een intrigerende geschiedenis. Welke keuzes maakten getuigen en tijdgenoten destijds, aan wie bleven zij loyaal, en waarom? Hoe leven hun ervaringen voort in het heden en welke betekenis heeft die periode nu, voor henzelf, maar ook voor anderen voor wie die geschiedenis belangrijk is?

Perjuangan kemerdekaan di Indonesia antara tahun 1945 dan 1949 telah meninggalkan jejaknya, secara tersirat maupun tersurat. Melalui gambar dan teks, penulis mengajak pembaca menelusuri orang, benda, dan tempat di Indonesia dan Belanda. Buku bilingual Indonesia/Belanda ini berfokus pada pengalaman pribadi warga sipil dan personel militer yang berdiri tanpa jarak dengan konflik yang terjadi. Karya ini mempertimbangkan bagaimana orang-orang dari kedua negara melihat kembali waktu itu dan bagaimana kenangan itu tetap hidup. Melalui cara ini, penulis membawa kembali dimensi manusia dalam sejarah yang menarik. Pilihan apa yang dibuat oleh para saksi dan orang-orang sezaman pada saat itu, kepada siapa mereka tetap setia, dan mengapa? Bagaimana pengalaman mereka tetap hidup di masa sekarang dan apa signifikansi periode itu di masa sekarang bagi mereka dan banyak orang lain?

Bekijk de trailer voor de hele reeks via YouTube.
Auteurs

Eveline Buchheim

Eveline Buchheim (NIOD) studeerde Nederlands en antropologie. Haar interesse beweegt zich op het snijvlak van taal en de interactie tussen mensen, in het bijzonder ten tijde van oorlog, zowel in Europa als Azië.

Satrio (Ody) Dwicahyo

Satrio (Ody) Dwicahyo (NIOD) is historicus en kleinzoon van een Indonesische vrijheidsstrijder. Hij volgde zijn opleiding in Indonesië, Nederland en Singapore. Dwicahyo bestudeert hoe mensen in het verleden met elkaar vochten en vervolgens de strijdbijl weer begroeven.

Fridus Steijlen

Fridus Steijlen (KITLV) is antropoloog en houdt zich al vanaf zijn studietijd bezig met de bestudering van de dekolonisatie van Indonesië, de Molukse en Indische gemeenschap, maar ook met het hedendaagse Indonesië.

Stephanie Welvaart

Stephanie Welvaart (NIOD) studeerde antropologie en sociologie; ze heeft grote interesse in machtsstructuren en hoe individuen zich hierbinnen bewegen. Ze verdiept zich in de beeldvorming van kolonisatie en dekolonisatie in relatie tot Indonesië.

Gerelateerde boeken