Camera Obscura
Titel
Camera Obscura
Subtitel
Hildebrand
Prijs
€ 19,99
ISBN
9789053566169
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
104
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
17 x 24 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Inhoudsopgave Voor je begint= I De familie Stastok Tekst 1 De aankomst 2 De ontvangst 3 Hildebrand ziet de stad, en Pieter verstout zich pot te spelen 4 Het diakenhuismannetje vertelt zijn historie 5 Er komen mensen op een kopje thee, om verder het avondje te passeren 6 Pieter is waratje verliefd, en hoe wij uit spelevaren gaan Context 7 De titel van het boek 8 De milde spot van Hildebrand 9 Romantiek, Biedermeier en Realisme II De familie Kegge Tekst 10 Een treurige inleiding 11 Kennismaking met mensen en dieren 12 Een juffertje en een mijnheer 13 Vaderangsten en kinderliefde 14 Om te bewijzen dat eenvoudige genoegens ook genoegens zijn; en voorts iets droevigs 15 De grootmoeder 16 Een concert 17 Ochtendbezoek en avondwandeling 18 Een hoofdstuk waarmee de auteur ijselijk verlegen is= 19 Het hofje. De heer Van de Hoogen af 20 Een grote hans en adellijke heer. Besluit Context 21 Vrouwbeeld en kolonialisme 22 Fictie of werkelijkheid? 23 De receptie van het boek Voor wie meer wil weten Vragen en opdrachten Verantwoording Woorden en begrippen

Rick Honings, Peter van Zonneveld

Camera Obscura

Hildebrand

De Camera Obscura is niet alleen een héél bekend maar ook een heel leuk boek uit de negentiende eeuw. Met geamuseerde, soms spottende blik bekijkt de student Hildebrand de wereld om hem heen. Hij lacht om de burgerlijke samenleving met haar vaste gewoonten, haar sterke sociale controle en haar isolement. Het was de tijd dat de stadspoorten 's avonds nog dichtgingen, en men alleen kon reizen met de trekschuit of de diligence. De omgang tussen jongens en meisjes was strak geregeld. Iedereen moest zijn plaats weten en wee je gebeente als je daarvan probeerde af te wijken.
De belangrijkste verhalen uit deze gevarieerde bundel, 'De Familie Stastok' en 'De Familie Kegge', worden in dit nieuwste deeltje in de Tekst in Context-reeks beknopt weergegeven en uitgebreid toegelicht. Daarbij komen niet alleen de economie, het onderwijs, de armenzorg en de standenmaatschappij aan bod, maar ook de mode, ontspanning en vermaak en het studentenleven. Zo ontstaat een beeld van een samenleving die, ondanks alle verschillen, toch verrassend veel met de onze gemeen heeft.

Er is voor dit boek een digitale docentenhandleiding beschikbaar. Bent u docent, neem contact op met marketing@aup.nl.
Auteurs

Rick Honings

Rick Honings is Scaliger-hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Momenteel werkt hij aan zijn NWO Vidi-project Voicing the Colony. Travelers in the Dutch East Indies, 1800-1945. In 2019 verscheen zijn samen met Lotte Jensen geschreven boek Romantici en revolutionairen (Bert Bakker).

Peter van Zonneveld

Peter van Zonneveld (1948) is verbonden aan de opleiding Nederlands van de Universiteit Leiden, en schreef samen met Rick Honings dissertaties over de literatuur van de 19e eeuw, een tijdvak waarover zij tevens vele boeken, artikelen en tekstuitgaven en bloemlezingen publiceerden. In 2013 verscheen van hun hand de biografie De gefnuikte arend. Het leven van Willem Bilderdijk.

Gerelateerde boeken