Camera Obscura
Title
Camera Obscura
Subtitle
Hildebrand
Price
€ 20,00
ISBN
9789053566169
Format
Paperback
Number of pages
104
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24 cm

Rick Honings, Peter van Zonneveld

Camera Obscura

Hildebrand

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
De Camera Obscura is niet alleen een héél bekend maar ook een heel leuk boek uit de negentiende eeuw. Met geamuseerde, soms spottende blik bekijkt de student Hildebrand de wereld om hem heen. Hij lacht om de burgerlijke samenleving met haar vaste gewoonten, haar sterke sociale controle en haar isolement. Het was de tijd dat de stadspoorten 's avonds nog dichtgingen, en men alleen kon reizen met de trekschuit of de diligence. De omgang tussen jongens en meisjes was strak geregeld. Iedereen moest zijn plaats weten en wee je gebeente als je daarvan probeerde af te wijken.

De belangrijkste verhalen uit deze gevarieerde bundel 'De Familie Stastok' en 'De Familie Kegge', worden in dit nieuwste deeltje in de Tekst in Context-reeks beknopt weergegeven en nader toegelicht. Daarbij komen niet alleen de economie, het onderwijs, de armenzorg en de standenmaatschappij aan bod, maar ook de mode, ontspanning en vermaak en het studentenleven. Zo ontstaat een beeld van een samenleving die, ondanks alle verschillen, toch verrassend veel met de onze gemeen heeft.

De reeks Tekst in Context, onder redactie van Hubert Slings, brengt historische literatuur voor het voortgezet onderwijs volgens de actuele didactische eisen. De delen bevatten de bewerkte historische tekst, zijn uitbundig geïllustreerd en geven veel informatie over de historisch-sociologische context. De serie is enthousiast onthaald door docenten en leerlingen op scholen voor havo en vwo.
Authors

Rick Honings

Rick Honings is Scaliger Professor Special Collections at Leiden University and a specialist in nineteenth-century Dutch and Dutch Indies literature. In 2018 he published Star Authors in the Age of Romanticism: Literary Celebrity in the Netherlands, the international edition of his monograph De dichter als idool: Literaire roem in de negentiende eeuw (2016). In 2021, he co-edited De postkoloniale spiegel: De Nederlands-Indische letteren herlezen. Currently, he works with a research team on the NWO Vidi project Voicing the Colony: Travelers in the Dutch East Indies, 1800-1900. He is editor-in-chief of the journal Indische Letteren.

Peter van Zonneveld

Peter van Zonneveld (1948) is verbonden aan de opleiding Nederlands van de Universiteit Leiden, en schreef samen met Rick Honings dissertaties over de literatuur van de 19e eeuw, een tijdvak waarover zij tevens vele boeken, artikelen en tekstuitgaven en bloemlezingen publiceerden. In 2013 verscheen van hun hand de biografie De gefnuikte arend. Het leven van Willem Bilderdijk.

Related titles