Hechten
Title
Hechten
Subtitle
Menselijk emoties, relaties en ontwikkeling
Price
€ 29,99
ISBN
9789048562695
Format
Paperback
Number of pages
184
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 x 1.2 cm
Category
Psychology
Also available as
eBook ePub - € 14,99

Reviews and Features

'Uiteraard willen we allemaal een hechte band met onze kinderen. Maar wat betekent dat woord ‘gehechtheid’ nu precies? Waar komt het vandaan? En waar brengt het ons naartoe? Van huilende baby’s tot zogenaamde probleemjongeren: dit boek dringt diep door in de (on)zin van de gehechtheidstheorie. Laagdrempelig. Genuanceerd. Maar vooral correct en concreet! Een boek, kortom, waar je je als opvoeder makkelijk aan hecht.'
- Philippe Noens, Docent opleiding Gezinswetenschappen; Onderzoeker Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Hogeschool Odisee)

'Dit langverwachte boek geeft een fantastisch en modern overzicht over de hechtingstheorie in onderzoek en praktijk. In de verschillende hoofdstukken wordt steeds een andere kant van hechting en de hechtingstheorie belicht waarbij aandacht is voor de terminologie, er kritische kanttekeningen worden geplaatst en de nieuwste ontwikkelingen en inzichten worden besproken. Het boek zal helpen om de kloof tussen onderzoek en praktijk met betrekking tot terminologie te dichten en het zal collega’s in het veld helpen om het concept hechting genuanceerder te beschouwen. Ik beveel dit boek van harte aan.'
- Anika Bexkens, Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut; Hoofdopleider GZ Kind en Jeugd, regio Leiden; Universitair Hoofddocent Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie, Universiteit Leiden

Hechten

Menselijk emoties, relaties en ontwikkeling

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Of mensen gelukkig worden hangt sterk af van de mate waarin ze in hun jeugd een duurzame relatie hebben weten op te bouwen met hun ouders of opvoeders. Naar het belang van duurzame relaties bij het opgroeien en opvoeden is veel onderzoek gedaan. Een manier van kijken die heel vruchtbaar is gebleken, zowel voor ouders en jeugdwerkers als voor onderzoekers en pedagogen, is de gehechtheidstheorie. Deze theorie geeft inzicht in menselijke emoties, relaties en ontwikkeling. In Hechten beschrijven de auteurs wat we nu weten over de fundamentele betekenis van hoe mensen zich hechten. Door een combinatie van empirisch-analytische, historische, normatieve en cultuurvergelijkende benaderingen ontstaat een prachtig caleidoscopisch beeld van wat bij opgroeien en opvoeding essentieel is. Voor iedereen die met het onderzoek, de praktijk en het beleid van opvoeden te maken heeft.
Editors

Frank van der Horst

Dr. Frank van der Horst is als Universitair Hoofddocent Orthopedagogiek verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkt daarnaast als psychotherapeut bij de Waag, een instelling voor ambulante forensische psychiatrie. Zijn onderzoek, onderwijs en klinisch werk richten zich op de klinische implicaties en historische wortels van de gehechtheidstheorie. Van der Horst publiceerde eerder over gehechtheid, trauma en emotieregulatie en is de auteur van o.m. Opgroeien in het hedendaagse gezin (2020, met anderen) en John Bowlby – From Psychoanalysis to Ethology (2011).

Rianne Kok

Dr. Rianne Kok is als Universitair Hoofddocent Orthopedagogiek verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is onderwijsdirecteur van de Masterspecialisaties Pedagogische Wetenschappen. Haar onderzoek richt zich op de sociale oorsprong van emotie- en gedragsregulatie en de morele ontwikkeling van kinderen, in het bijzonder liegen in de gezinscontext. Kok is gespecialiseerd in observatie van ouder-kindinteractie en richt zich op de vraag hoe contextfactoren van invloed zijn op het gedrag van ouders en kinderen.

Maartje Luijk

Prof. Dr. Maartje Luijk is als Hoogleraar Pedagogiek verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij geeft onderwijs over de grondbeginselen van de pedagogiek. Haar onderzoek gaat over dagelijkse opvoedvragen, zoals slapen van jonge kinderen en vermoeidheid van ouders. Zij maakt gebruik van diverse onderzoeksmethoden en ondersteunt daarmee opvoeders vanuit de wetenschap.

Related titles